2024

 • SGU i nytt myndighetssamarbete för att säkerställa hållbar el-infrastruktur till havs

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har ingått ett samarbetsavtal med Svenska kraftnät och Sjöfartsverket för en trygg och hållbar marin el-infrastruktur för framtiden. Samarbetet är viktigt sett till det förändrade säkerhetsläget i Sveriges närområde.

  4 mars 2024

 • SGU till internationell mässa med råvarufokus

  Den 3–6 mars arrangeras PDAC Convention, världens största evenemang för gruv- och prospekteringssektorn, i Toronto, Kanada. Sveriges geologiska undersökning (SGU) representeras på plats av flera experter för att kunna ge en god bild av Sveriges geologiska potential och förutsättningarna för prospektering och gruvverksamhet i landet.

  1 mars 2024

 • Ett steg mot säkrare dricksvattenförsörjning

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Livsmedelsverket lämnar nu förslag till nytt nationellt system för information om råvatten- och dricksvattenkvalitet, vattentäkter och dricksvattenanläggningar. Myndigheterna föreslår bland annat att inrapportering av vatteninformation sker via en nationell rapporteringsportal.

  1 mars 2024

 • Klart för flytt till nya lokaler i Uppsala

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) flyttar huvudkontoret till kvarteret Hugin i centrala Uppsala, bara ett stenkast från centralstationen. Myndigheten har tecknat ett nytt hyresavtal och lämnar sina nuvarande lokaler i stadsdelen Kåbo våren 2025.

  29 februari 2024

 • Samlad geologisk kunskap ska underlätta etablering av vindkraft i Östersjön

  Vindkraftparker ute till havs är ett led i att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Nu samlas geologiexperter från länderna runt Östersjön för att diskutera hur etablering av vindkraft till havs kan underlättas.

  27 februari 2024

 • Nu startar Mineraljakten – igen!

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) återupptar konceptet ”Mineraljakten”, efter beslut från regeringen. Syftet är att engagera privatpersoner i att bidra till att hitta potentiella fyndigheter av kritiska och strategiska metaller och mineral.

  20 februari 2024

 • Förbättrade jordartsdata från SGU underlättar samhällsplanering och klimatanpassning

  Hur bygger vi säker infrastruktur och hållbara bostadsområden? För det krävs geologiska data om jordförhållandena. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har uppdaterat och förbättrat informationen om jordarter för flera områden i Sverige, däribland östra Södermanland, Enköpingsområdet, norra Västernorrland och längs Lule älv. Informationen nås via kartvisare och som nedladdningsbara öppna data.

  8 februari 2024

 • SGU bidrar till att utveckla Östersjöregionen

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbetar tillsammans med andra svenska myndigheter med att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen. För SGU:s del handlar det om allt från maringeologisk kartläggning av havsbotten till frågor som förnyelsebar energi och långsiktigt hållbart nyttjande av regionens mineralresurser.

  1 februari 2024

 • Kritiska mineral och metaller i gruvavfall från Bergslagen kan bidra till råvaruförsörjningen

  Höga halter av kritiska råvaror som sällsynta jordartsmetaller, fosfor och volfram finns i gammalt gruvavfall i Bergslagen. Det visar två nya rapporter från Sveriges geologiska undersökning (SGU). De potentiella mängderna är långt ifrån tillräckliga för att möta behovet från Europas industrier men skulle kunna utgöra ett betydande bidrag till försörjningen av kritiska råvaror.

  31 januari 2024

 • Historisk satsning för att hitta områden för mineralutvinning

  Stora satsningar görs kommande år för att kartlägga berggrunden med potential för metall- och mineralfyndigheter i Sverige. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska lägga 45 miljoner kronor årligen på att ta fram underlag som ska främja gruvetableringar.

  30 januari 2024

 • Geodata skapar nya möjligheter för Sverige

  Geodata som ger en ännu större samhällsnytta – det är målet med ett samarbete som Sveriges geologiska undersökning (SGU) ingår i. Tillsammans med övriga myndigheter som producerar geodata tar SGU nu sikte på framtiden. Välkommen till Geodatarådets öppna, digitala seminarium för att få veta mer.

  29 januari 2024

 • SGU medverkar på internationellt forum som samlar olika aktörer inom nordisk gruvsektor

  Beslutsfattare, gruv- och prospekteringsföretag, forskare, branschorganisationer och myndigheter – nästa vecka möts de på ett av Sveriges största internationella forum för gruvnäringsfrågor. Future Mine & Mineral har anordnats sedan 2011. På årets upplaga öppningstalar Anneli Wirtén, generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning (SGU).

  25 januari 2024

 • SGU betonar vikten av Malmberget som riksintresse för Sveriges råvaruförsörjning

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) pekar i ett yttrande till regeringen på att ett antal gällande detaljplaner i Gällivare kommun riskerar att försvåra utvinning av flera råvaror som behövs för samhällets behov. Redan 1991 pekade SGU ut det berörda området som riksintresse för värdefulla ämnen och material.

  24 januari 2024

 • Ny kunskap om Ockelbodomänen kan påverka framtida prospektering

  230 mot 6 099. Så stor är skillnaden i antalet järnmineraliseringar mellan två områden i Bergslagen med i övrigt jämförbar berggrund. Men vad beror det på? Det försöker en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU) att ge svar på. Svaret är viktigt för planeringen av framtida prospektering.

  19 januari 2024

 • SGU i samarbete för långsiktigt hållbar havsplanering i Indiska oceanen

  Tillsammans med bland annat Havs- och vattenmyndigheten (HaV) verkar Sveriges geologiska undersökning (SGU) för att stärka havsplaneringen i västra Indiska oceanen. Samarbetet sker ihop med länderna i regionen.

  16 januari 2024

 • Data från SGU:s flyggeofysiska mätningar 2023 nu klara

  Data från de flygmätningar SGU genomförde under sommaren 2023 är nu tillgängliga och kan beställas. Mätningarna omfattade Kalmar, Jönköping, Östergötland och Gävleborgs län och fokuserade på mineralintressanta områden.

  15 januari 2024

 • Dämpad global ekonomi påverkade metallpriserna under 2023

  Metallpriserna under 2023 präglades av dämpad global ekonomi och geopolitisk oro. Den kinesiska industrin kunde inte signalera ”faran över” och därutöver var inflationen ständigt närvarande. Tidvis var det låg efterfrågan på både järnmalm och basmetaller.

  5 januari 2024