Bild på järnväg.

SGU:s geologiska data används bland annat i infrastrukturprojekt.

26 april 2024

Nu blir SGU:s data kostnadsfria och lättare att nå

Alla geologiska data som SGU tillhandahåller blir inom kort öppna och tillgängliga för alla. De data som man tidigare behövt beställa via vår kundtjänst, ofta mot en kostnad, kommer nu vara kostnadsfria och kunna laddas ner eller nås från SGU:s webbplats. Förändringen genomförs den 9 juni och är en direkt följd av genomförandeakten enligt öppna data-direktivet från februari 2023.

Det innebär också att vi inte längre kommer erbjuda de specialpaketeringar som tidigare gått att beställa via vår kundtjänst. Du som kund kommer i stället fritt kunna ladda ner det du behöver från SGU:s webbplats eller vår söktjänst GeoLagret.

I samband med denna förändring gör vi det också enklare att hitta våra data. Vi förenklar kategoriseringen av data på vår webbplats och förtydligar kopplingen till SGU:s kompletterande tjänster och kunskapsprodukter, så som handledningar, rapporter och annan stödinformation. Vi vill på så sätt förenkla för dig som användare att utnyttja och förädla våra geologiska data i din verksamhet.

– SGU avvecklar nu de manuella leveranser av geologiska data som tidigare skötts av vår kundtjänst. Men Kundtjänst kommer fortfarande att erbjuda service för de som behöver hjälp att hitta rätt data och få tips om vad den kan användas till. Med förändringarna som SGU nu genomför blir vi den första myndigheten som tar ett helhetsgrepp över alla våra avgiftsbelagda produkter, berättar Kerstin Johansson, projektledare och produktionsledningschef på SGU.

Tillsammans med redan tidigare tillgängliga öppna data samt data enligt initiativet Inspire, erbjuds nu SGU:s samtliga produkter med öppna licensvillkor. Det kommer att finnas färdiga dataset inom de flesta av SGU:s produktområden och produkterna kommer att finnas tillgängliga både som nedladdningsbara filpaket (bulknedladdning) och maskinläsbara API-er. Som exempel på färdiga geologiska dataset som tidigare enbart kunna beställas från SGU mot en kostnad, men som nu blir öppet tillgänglig finns Maringeologi 1:25 000, Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 och Grundvattenmagasin.

Information för avtalskunder

De avtal som SGU har med myndigheter, universitet och högskolor, kommuner, länsstyrelser och företag om manuella leveranser av geologiska data, kommer nu att upphöra. Avtalskunderna kommer i stället själva att kunna ladda ner samtliga SGU:s öppna data via API eller bulknedladdning.

Därför behövs geologiska data

Geologisk information är viktig för både näringsliv och offentlig verksamhet. Den används inom arbetet med klimatanpassning, klimatomställning och hantering av geologiska risker som ras och skred, fysisk planering, material- och råvaruförsörjning, civilt- samt militärt försvar och många andra områden. SGU:s information är anpassad för de olika användningsområdena och genom att tillgängliggöra geologiska data som öppna data bidrar vi till positiva samhällsekonomiska värden. De bidrar i sin tur starkt till en ökad försörjningskapacitet och stärkt konkurrenskraft för Sverige.

Öppna datalagen

Öppna datalagen, som trädde i kraft 1 augusti 2022, ersätter den så kallade PSI-lagen. Öppna datalagen är en svensk tillämpning av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Öppna datalagen (Lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data) syftar till att underlätta medborgares och företags vidareutnyttjande av de handlingar som tillhandahålls av myndigheter. EU-kommissionens genomförandeförordning för särskilda värdefulla datamängder (dataset) som inrättats inom ramen för öppna datalagen, säkerställer att genomförandet sker på ett likartat sätt i alla medlemsstater. Den definierar de kategorier av datamängder som berörs, hur de ska tillgängliggöras samt kräver också att datamängderna finns tillgängliga senast i juni 2024.

Läs mer om EU-kommissionens genomförandeförordning

Senast granskad 2024-04-26