Alla geovetare som arbetar med svensk geologi är välkomna att bidra till uppbyggnad och underhåll av den svenska geologiska nomenklaturen. Den Svenska geologiska namnkommittén har inrättats för att behandla inkomna namnförslag, och ett regelverk för namnsättning av geologiska enheter och strukturer har publicerats i GFF: Kumpulainen, R.A., 2016: Guide for geological nomenclature in Sweden. GFF, DOI: 10.1080/11035897.2016.1178666

Förslag till nya namn eller revidering av befintliga namn lämnas till Svenska geologiska namnkommittén genom att fylla i blanketten "blankett för geologiska namn i Sverige" och skicka den med e-post till adressen nedan. Frågor och synpunkter kan också skickas till denna adress. Godkända förslag kommer att lagras i databasen Geologiska Namn i Sverige. Databasen och en söktjänst är för närvarande under uppbyggnad på SGU och information ur databasen kommer att vara fritt tillgänglig.

Regelverk för namnsättning (nytt fönster)

E-postadress till Svenska geologiska namnkommittén: geologiska_namn@sgu.se

Blankett: "Blankett för geologiska namn i Sverige" (nytt fönster)