Produkter och tjänster

En av SGU:s viktigaste uppgifter är att förse samhället med den geologiska information som efterfrågas. Det gör vi på många olika sätt, bland annat genom att ta fram kartor, rapporter och publikationer. Du kan också enkelt skapa egna kartor här på vår webbplats via våra karttjänster, eller beställa uttag från våra databaser om du vill bearbeta data.