Produkter och tjänster

SGU förser samhället med den geologiska information som efterfrågas. Vi tar fram geologisk data, kartor, rapporter och publikationer. Du kan ladda ner eller beställa uttag från våra databaser om du vill bearbeta data.