Bild på kust.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är nationell datavärd för delar av data som samlas in inom svensk miljö­övervakning.

Nationella data­värd­skap

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är nationell datavärd för delar av data som samlas in inom svensk miljö­övervakning. Utöver detta pågår ett arbete med att etablera ett nationellt datavärdskap för geotekniska markundersökningar.

Syftet med datavärdskapen inom miljöövervakning är i första hand att redovisa tillstånd och trender av miljö­gifts­belastningen i Sverige. Som datavärd svarar vi för leverans­kontroll, lagring och presentation av data. Datavärd­skapen inom miljöövervakning görs på uppdrag av Naturvårds­verket och av Havs- och vatten­myndigheten.

SGU upprättar i samverkan med Lantmäteriet ett nationellt datavärdskap för geotekniska markundersökningar. Lantmäteriet tillhandahåller den Nationella geodataplattformen (NGP) där det ska vara möjligt för alla att få tillgång till datamängder som behövs i samhällsbyggnadsprocessen. Geotekniska markundersökningar är en av de datamängder som ska tillhandahållas via NGP.

SGU är ansvarig för datavärdskapen:

För att få mer information om vilka datavärdskap som finns idag – titta på Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets webbplatser:

Havs- och vattenmyndigheten (nytt fönster)

Naturvårdsverket (nytt fönster)

Senast granskad 2023-11-17