Upphandlingar

SGU:s centrala inköpsfunktion har till uppgift att på uppdrag av verksamhetsområden och stödenheter genomföra upphandlingar av varor/tjänster och teckna avtal, i huvudsak ramavtal för avrop.

Aktuella upphandlingar

e-Avrop Logo.PNG

SGU:s aktuella upphandlingar publiceras via upphandlingsverktyget e-Avrop.

Till SGU e-Avrop

Lämna elektroniskt anbud

Leverantören genomför hela anbudsprocessen i e-Avrop, från att hämta upphandlingsdokumenten, ställa eventuella frågor och skicka anbud till att ta emot tilldelningsbeslut och skriva under eventuellt avtal. Hela upphandlingen hanteras på ett och samma ställe, vilket gör att du som leverantör har en tydlig koll på hela processen. Kommunikation sker direkt med upphandlaren i verktyget.

Att lämna anbud i e-Avrop är kostnadsfritt. Efter att du registrerat dig får du tillgång till aktuella annonser och upphandlingsdokument. Anbudet lämnas elektroniskt tillsammans med eventuella filer och dokument som ska bifogas som bevis på kravuppfyllelse. Den upphandlande enheten öppnar, kvalificerar och utvärderar sedan anbuden i verktyget, som även hanterar frågor och svar samt eventuella förtydliganden och digital signering.

Läs mer om hur du lämnar ett elektroniska anbud via e-Avrop:

Till e-Avrop För leverantörer - anbudsgivare

Kontakta inköpsfunktionen

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Kundtjänst
Box 670
751 28 UPPSALA
Tel: 018-17 90 00 (SGU:s växel)
E-post: inkop@sgu.se

Senast granskad 2023-03-29