Mineralnäring

Mineral har brutits i Sverige i över 1 000 år. De är viktiga för samhället och används i din vardag. Genom geologisk information och kunskaper om landets tillgångar skapas goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser.