Vy mot Östersjön.

Vy mot Östersjön.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU

Om geologi

Vill du veta mer om mineral och meteoriter, jordbävningar och vulkanutbrott eller varför landskapet ser ut som det gör? Här hittar du information som är av intresse för dig!

Geologi är läran om Jorden (av grekiskans geo, jord, och logos, lära). Det är den vetenskap inom vilken man utforskar, undersöker och beskriver hur planeten Jorden är uppbyggd och hur den har bildats.

På de här sidorna har vi samlat sådan information som berör geologi på olika sätt. Varför ser landskapet ut som det gör – stenarna, berghällarna, åsarna och källan med kallt vatten? Varifrån kommer dricksvattnet? Vilka är processerna bakom jordbävningar och vulkanutbrott?

Senast granskad 2020-11-11