Mineral är uppbyggda av ett eller, vanligen, flera olika grundämnen och har bestämd kemisk sammansättning och kristallstruktur. Bergarterna i sin tur består av blandningar av ett eller flera mineral.

Läs mer på våra sidor om mineral som du hittar i menyn till vänster.