Mineral är uppbyggda av ett eller, vanligen, flera olika grundämnen och har bestämd kemisk sammansättning och kristallstruktur. Bergarterna  i sin tur består av blandningar av ett eller flera mineral.