Hausmannittvilling

Foto: Erik Jonsson, SGU.

Mineral

Mineral är jordens och övriga planeters byggstenar. De bygger upp bergarterna och bergarterna bygger i sin tur upp planeterna. Men vad kännetecknar mineral? Hur bildas de? Hur många finns det? Här får du svar på dessa och andra frågor om mineral.

Mineral är uppbyggda av ett eller, vanligen, flera olika grundämnen och har bestämd kemisk sammansättning och kristallstruktur. Bergarterna  i sin tur består av blandningar av ett eller flera mineral.