Elektronik.

Sällsynta jordartsmetaller

Den snabba utvecklingen mot smarta mobiler, surfplattor, datorer och många andra teknikprylar i vår vardag skulle inte ha varit möjlig om det inte vore för tillgången på de sällsynta jordartsmetallerna. Övergången till mer effektiv grön teknik i alternativa energikällor och elfordon skulle också ske långsammare.

Sällsynta jordartsmetaller – eller rare earth elements (REE) – är en grupp med 17 grundämnen som alla är metaller. Behovet på de här metallerna har ökat kraftigt de senaste tjugo åren, i och med att efterfrågan på grön och smart teknik blivit högre. Förutom att användas i vardagselektronik är de viktiga för modern grön teknik, till exempel i vindkraftverk och elfordon. Idag sker den största delen av världens produktion av sällsynta jordartsmetaller i Kina. På grund av den höga efterfrågan behövs det fler fyndigheter för att säkra försörjningen, inte minst för EU, vars industrier är beroende av tillgången på REE.

Förekomster i Sverige

I Sverige finns flera typer av REE-fyndigheter som har potential att leda till gruvdrift. De sällsynta jordartsmetallerna förekommer främst i kristallin berggrund, som exempelvis i apatitjärnmalmer som den i Kiruna och i skarnmineraliseringar i Bergslagen. Det projekt som kommit längst kommersiellt är Norra Kärr (öster om Vättern), där de sällsynta jordartsmetallerna förekommer i en nefelinsyenit. Norra Kärr rankas internationellt som ett av de mest intressanta projekten i Europa, såväl ekonomiskt (höga halter av de mest eftertraktade sällsynta jordartsmetallerna) som miljömässigt (mycket låga uran- och toriumhalter).

Efterfrågan på de sällsynta jordartsmetallerna var ganska låg innan den moderna teknikens intåg i världen, och i exempelvis Bergslagen man var bara intresserad av att plocka ut enstaka metaller ur det brutna berget, resten gick till skrotstenshögarna. Trots det bedrevs också världens sannolikt första gruvbrytning av sällsynta jordartsmetaller i fast berg under mitten av 1800-talet genom utvinning ur skarn i Bastnäsfältet vid Riddarhyttan i Bergslagen, där de första lätta REE hade upptäckts, i och med beskrivningen av cerium 1804.

Den första kända upptäckten av sällsynta jordartsmetaller var i slutet av 1700-talet då man i Ytterby gruva utanför Vaxholm i Stockholms skärgård fann ett svart mineral med för den tiden okända grundämnen i pegmatit. I gruvans mineral har åtta grundämnen upptäckts genom åren: yttrium, ytterbium, terbium och erbium (namngivna efter Ytterby), holmium (efter Holmia, det latinska namnet på Stockholm), skandium (efter Skandinavien) tulium (efter Thule, det latinska namnet på Skandinavien), tantal (efter Tantalus i den grekiska mytologin). I Ytterby bröts kvarts och fältspat som användes för tillverkning av porslin i fabrikerna Rörstrand och Gustavsberg, och möjligen också Marieberg.