Blått och vitt fartyg åker på vatten med bergigt landskap i bakgrunden

SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor vid Höga kusten.

Carl-Erik Alnavik/SGU

SGU:s undersökningsfartyg

SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor är en nationell statlig resurs som fungerar som en one-stop-shop för havsbottenfrågor. Fartyget kan bokas för uppdrag eller uthyrning av offentliga organisationer. Här kan du läsa mer om fartygets utrustning, kompetens och hur du kan boka det.

SGU är en aktör med hög kompetens när det gäller marin kartläggning. Vi kartlägger Sveriges havsområden, vilket ställer höga krav på en säker hantering av den information som samlas in. Den geologiska informationen har stor betydelse för Sveriges ekonomi, miljö och försörjningstrygghet. 

Boka Ocean Surveyor!

Boka vårt specialutrustade undersökningsfartyg för marin kartläggning och forskning. Vi har kompetensen att designa och genomföra skräddarsydda lösningar som passar uppdragsgivarens behov.

 

Ocean Surveyor

S/V Ocean Surveyor renoverades 2021–2022 och konverterades till dieselelektrisk framdrift med högsta miljöklass, IMO:s Tier 3 som inkluderar rening av kväveoxider. Fartyget fick en helt ny brygga med nya styrsystem och elektroniska sjökort, ECDIS. Fartyget fick också en helt ny IT-miljö med fiberoptiskt nätverk och hög säkerhets- och skyddsklass.

Fartyget är en 38 meter lång och 12 meter bred katamaran byggd i kevlarförstärkt glasfiberplast och är klassad för oceangående trafik. Frigången under broar är 22 meter och djupgåendet 3,4 meter. Fartyget har 17 sovplatser fördelat på 12 hytter samt en sjukhytt med två platser. Mässen har 16 platser och fungerar också som möteslokal. Dagrummet är försett med ett litet bibliotek och TV. Fartygets livräddningsutrustning är dimensionerad för 25 personer.

Fartyget är självförsörjande på färskvatten med hjälp av en omvänd osmosanläggning. Det har också stora bränsletankar, tillsammans med stora kylskåp och frysar, möjliggör två veckor långa perioder till havs.

Fartyget styrs manuellt, med autopilot eller med hjälp av dynamisk positionering (DP). Med den satellitbaserade positioneringsutrustningen, två sidopropellrar på var sida, samt två propellrar i aktern, kan fartyget automatiskt och med meternoggrannhet stå still på en position eller följa en utlagd färdlinje.

Fartyget är utrustat med flera fasta mätsystem till exempel enkel- och flerstråleekolod, undervattenspositioneringssystem, sedimentekolod, sid-avsökande sonar, flerkanalig seismik, automatiska och manuella ljudhastighets-profilerare, undervattens-foto och -filmkamera, ström- och syrehaltsmätare. Ett stort rum för datainsamling, databehandling och tolkning samt datalagring finns i direkt anslutning till kommandobryggan.

Fartyget har ett stort huvuddäck i aktern med flera vinschar, kranar, en akterram och en så kallad moon-pool i huvuddäcket från vilka fartygets olika provtagare och undervattenskamera kan användas.

Två laboratorieutrymmen finns ombord i direkt anslutning till akterdäck, ett grovlabb för hantering av sediment, gammaspektroskopi, flora och fauna samt ett renlabb med dragskåp för miljö- och vattenprover samt en sedimentröntgen för detaljerade studier av prover.

Läs mer om undersökningsfartyget Ocean Surveyor och dess utrustning

OS_ugglan_627x270.jpg

Undersökningsfartygen Ocean Surveyor och Ugglan. Foto: Gustav Kågesten, SGU.

Ugglan

S/V Ugglan är en undersökningsbåt i aluminium med 9 meters längd, 3 meters bredd, ett frigående under broar på 2,7 meter och ett djupgående på 0,7 meter. Ugglan transporteras antingen i dockan på fartyget eller med en kranlastbil för själv stående uppdrag vid kusten, insjöar, älvar eller andra mindre vattendrag. Ett vattenjetaggregat som ger en maximal transportfart runt 25 knop står för framdriften. Hytten rymmer två sittplatser och en ställning för datorer och mätutrustningens elektronikdelar. En självuppblåsande livflotte för 4 personer finns på hyttaket.

För navigeringen används satellitbaserad positionering. Båten är också utrustad med radar och AIS-system för framdrift under dåliga siktförhållanden. Med hjälp av en nedfällbar elektrisk propeller i fören och automatisk styrning av vattenjeten kan båten stå still med hjälp av GNSS-systemet vilket möjliggör provtagning med mycket hög positioneringsnogranhet.

Båten är utrustad med flera fasta mätsystem till exempel flerstråleekolod, parametriskt sedimentekolod, undervattenspositionering, och svp-profilerare.

Provtagning med till exempel stötlod och gripskopa utförs på fördäck med hjälp av en kran med elvinsch. I utrustningen finns även en undervattenskamera.

Läs mer om undersökningsfartyget Ugglan och om dess utrustning

Senast granskad 2024-05-20