Bild som föreställer ett urval av SGU:s publikationer.

Publikationer och rapporter

SGU ger ut ett stort antal rapporter och kartor i sina olika publikationsserier. Publikationerna beskriver resultaten från olika undersökningar, utredningar och uppdrag. Här presenteras våra olika serier kortfattat.

Alla publikationer finns och är sökbara i GeoLagret. Vissa finns att ladda ned som pdf-filer, för andra behöver du kontakta kundtjänst.

Nypublicerat-liten.jpg

Nypublicerat från SGU

För dig som vill hålla dig uppdaterad med vad SGU ger ut finns här en lista med det senaste årets publicering av rapporter, kartor och broschyrer.

Till sidan Nypublicerat

Rapporter från SGU

Serie SGU-rapporter

SGU-rapporter är SGU:s standardserie. Den omfattar såväl projektrapporter som geologiska beskrivningar. De har för det mesta skrivits på svenska men även rapporter på engelska förekommer.

Öppna en lista med allt som är publicerat i serien SGU-Rapporter i GeoLagret (nytt fönster)

Serie Regeringsrapporter

Regeringsrapporter är rapporter som rapporterar om de uppdrag SGU har blivit tilldelade av Regeringen. Serien är relativt ny, tillkom 2017. Regeringsrapporter skrivna före 2017 återfinns framförallt i serie SGU-rapporter.

På sidan Avslutade regeringsuppdrag kan du läsa om några av de uppdrag SGU har fått genom åren

Serie Rapporter och meddelanden

Serien Rapporter och meddelanden innehåller i första hand rapporter från inventeringar, sammanställningar över karteringsarbeten och liknande. Äldre rapporter i serien finns i digital form, vissa kartor och analysdata finns även som databaser.

Öppna en lista med allt som är publicerat i serien Rapporter och meddelanden i GeoLagret (nytt fönster).

Serie Periodiska publikationer

Bergverkstatistik-2020-Omslag-200.jpg

I serien Periodiska publikationer publicerar SGU statistik över brytningen av malm och mineral i Sverige, analyser över den svenska och internationella mineralmarknaden, rapporter om produktionen av ballast samt utredningar relaterade till mineralmarknaden. Serien består av följande tre publikationer: Bergverksstatistik, Grus, sand och krossberg samt Mineralmarknaden.

I publikationen Bergverksstatistik finns, förutom detaljerade uppgifter om svensk malmproduktion, även statistik över produktionen av energitorv, natursten och industriella mineral, en sammanställning över de mineralfyndigheter som klassats som riksintresse enligt miljöbalken samt uppgifter om ansökta och beviljade gruv- och mineralrättigheter.

Öppna en lista med alla publicerade Bergverksstatistik i GeoLagret (nytt fönster)

SGU:s publikation Grus, sand och krossberg innehåller samlad statistik över landets leveranser av naturgrus, morän och krossat bergmaterial.

Öppna en lista med alla publicerade Grus, sand och krossberg i GeoLagret (nytt fönster)

Rapport-Mineralmarknaden-Kobolt-180.jpg

I SGU:s publikation Mineralmarknaden presenteras analyser över den svenska och internationella mineralmarknaden. Mineralmarknaden riktar sig till alla som har ett intresse av att följa utvecklingen på mineralmarknaderna samt att få en fördjupning kring olika metaller som är viktiga i vårt samhälle. I varje nummer redovisas ett särskilt tema.

Öppna en lista med alla publicerade Mineralmarknaden (nytt fönster)

Kartserier

För att åskådliggöra delar av vår insamlade information över Sveriges geologi tar vi fram digitala kartor, inom exempelvis Serie K. För vissa områden finns också mer omfattande beskrivningar som kompletterar kartbilden. Det handlar om beskrivningar till såväl grundvattenmagasinskartor som berggrunds- och jordartskartor.

Läs mer om kartor och beskrivningar

Serie C – Research papers

Serie C påbörjades 1868 och innehåller i första hand vetenskapliga uppsatser om olika geologiska företeelser, ibland åtföljda av separata kartor. Seriens språk är idag engelska men äldre publikationer i serien har publicerats på svenska, franska och tyska.

Öppna en lista med allt som är publicerat i serie C i GeoLagret (nytt fönster)

Prospekteringsrapporter

I GeoLagrets sökverktyg kan du få fram rapporter om olika prospekteringsarbeten. Materialet är omfattande – dokumenten i databasen är framtagna under en period som sträcker sig från 1880 fram till idag. Merparten av rapporterna är på svenska. De flesta rapporterna är skannade och tillgängliga i pdf-format.

Prospekteringsrapporterna är ett utmärkt sätt att ta reda på vilka undersökningar som gjorts i ett speciellt område och går att söka via geografisk sökning.

Nytt material från Bergsstaten

Nytt material inkommer kontinuerligt från Bergsstaten, det beslutsorgan som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.

När undersökningstillstånd lämnas är det sedan 1998 lag på att prospekteringsaktiviteter och digitala data ska rapporteras till Bergsstaten. Efter en sekretesstid på som mest fyra år offentliggörs materialet och arkiveras vid Mineralinformationskontoret.

Senast granskad 2024-01-03