Teckning på arbetskläder.

Geopraktisk - en jobbguide

Vilka jobb i Sverige är något för mig, och vilka utbildningar och vägar kan ta mig dit? Svaret finns hos Geopraktisk, en digital guide som visar på vägen till enkla jobb inom geobranschen för nyanlända.

Geopraktisk är en digital jobbguide som tagits fram av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Det är ett innovationsprojekt med fokus på branscher där behovet av arbetskraft är stort. Det handlar bland annat om brunnsborrning och anläggningsborrning, det vill säga sådan borrning som görs i samband med olika byggen, och bergarbetare inom gruv- och täktverksamhet.

Språngbräda in till branscher som behöver arbetskraft

Syftet är att skapa enklare vägar till jobb för nyanlända och en språngbräda in i branscher som kräver arbetskraft i framtiden. Genom tydlig information, animationer, filmer, övningar och självtest förenklar Geopraktisk förutsättningarna för att söka utbildning, praktik och jobb. Här finns också frågor och svar om yrken samt studie- och yrkesvägledande information.

För nyanlända - och andra jobbsökande

Informationen på Geopraktisk är skriven på enklare svenska och är anpassad för SFI. Genom att träna på språket som används inom de yrken som presenteras ges en bra grund till utbildning, praktik och arbete. En ordbok finns tillgänglig för att hjälpa till med fackspråk. Geopraktisk kan även användas av grundskolans och högstadiets studie- och yrkesvägledare och fungerar som en guide till yrken inom de näringar SGU arbetar med – oberoende av vilken bakgrund den sökande har.

Pilot som kan fungera som modell

Geopraktisk är i grunden ett projekt för att skapa enklare vägar till jobb. I dagsläget finns information om tre branscher, men fler kan komma att läggas in i linje med behov hos andra branscher. Modellen kan också komma att utvecklas vidare efter återkoppling från användare.

Fem snabbfakta om Geopraktisk

  • En jobbguide för nyanlända
  • Information, frågor och svar om praktiska yrken på enkel svenska
  • Kompetensstärkande kunskapsövningar
  • Utformad efter näringslivets behov och kravspecifikationer
  • Kostnadsfritt verktyg för arbetssökande, arbetsgivare, SFI och SYV

 Välkommen till Geopraktisk 

Senast granskad 2023-12-04