Inrapporteringstjänster

Här hittar du våra tjänster för inmatning av uppgifter som exempelvis grundvattennivåer, brunnar och miljöövervakning av grundvatten.

Brunnsarkivet

I databasen Brunnar (det så kallade Brunnsarkivet) finns uppgifter om landets vatten- och energibrunnar. Uppgifterna kommer från brunnsborrare och privatpersoner. Databasen Brunnar är viktig för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning.

Registrera din brunn genom ett formulär här

Logga in i Brunnsarkivet (brunnsborrare)

Läs mer om Brunnsarkivet

Datavärdskap för grundvatten

Inom den nationella och regionala miljöövervakningen samlas en mängd data in. SGU är datavärd för den information som samlas in inom miljöövervakningen av grundvatten. För att rapportera data behöver du först bli registrerad som dataleverantör. Besök vår inrapporteringstjänst där du registrerar dig.

Rapportera data för grundvatten

Datavärdskap för miljögifter

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är på uppdrag av Naturvårdsverket nationell datavärd för miljögifter. De omfattar organiska föroreningar och grundämnen (inklusive metaller), insamlade inom den nationella och regionala miljöövervakningen. För att rapportera data behöver du vara registrerad som dataleverantör. Besök vår inrapporteringstjänst där du registrerar dig genom att följa instruktionerna.

Rapportera data för miljögifter

Grundvattenutredningar

Grundvattenutredningar är en webbtjänst och databas som samlar genomförda grundvattenutredningar. Webbtjänsten kräver inloggningsuppgifter och riktar sig främst till konsultbolag, kommuner och VA-bolag som yrkesmässigt genomför och använder sig av grundvattenutredningar.

Logga in i Grundvattenutredningar

Läs mer om tjänsten Grundvattenutredningar

Grundvattennivåer

Här matar du in grundvattennivåer i Grundvattennätet. I Grundvattennätet ingår ungefär 550 stationer i 150 områden. Nivåmätningarna görs vanligen automatiskt inklusive överföring och presentation av data. Beräkning av grundvattennivåer utförs i samverkan med SMHI. Det kemiska programmet omfattar för närvarande 30 stationer. Grundvattennätet finansieras av SGU.

Logga in i Grundvattennätet

Läs mer om Grundvattennätet

Vattentäktsarkivet

Vattentäktsarkivet är en databas vid SGU, där teknisk information om vattentäkter och vattenverk, till exempel uttagsmängder, distributionsområden, anslutna hushåll, vattenskydd, etc., lagras tillsammans med analysresultat från vattenproducenternas dricksvatten och råvattenkontroll.

Logga in i Vattentäktsarkivet

Mineraljakten

I Mineraljakten kan du utforska Sveriges fantastiska geologi, vinna priser och bidra till samhällets utveckling. Ställ in kompassen - och låt jakten börja!

Gå till Mineraljakten

Senast granskad 2023-11-20