Tillgänglighets­redogörelse för sgu.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för sgu.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Sveriges geologiska undersökning, SGU står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur sgu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sgu.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämplighetsområde enligt beskrivning nedan kan du mejla oss på kundservice@sgu.se. Svarstiden är normalt 24 timmar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela i så fall oss så att vi får veta att problemet finns. Vänligen ta då kontakt med vår kundtjänst (se telefonnummer och länk till webbformulär under rubrik Kontakta oss).

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (nytt fönster)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • E-tjänsten ”Skicka e-post” eftersom den på grund av risk för missbruk måste skyddas med en så kallad recaptcha. 
 • Ekvationer visas idag på vissa sidor som bild och inte som uppläsbar html. Vi arbetar fortlöpande med att byta ut dessa. 
 • Bilderna på sgu.se är till stor del anpassade, det kan dock finnas några bilder som saknar alternativ text. Vi arbetar kontinuerligt med att skriva in alternativa texter på de bilder som saknar detta.
 • Våra videoinspelningar är textade, men de saknar ett textbaserat manus eller annan presentation av inspelningen.
 • Våra videoinspelningar är inte syntolkade.
 • Hjälptext saknas vid vissa felinmatningar i våra formulär.
 • Det går inte att ångra klick.
 • Alla formulärfält är inte märkta i koden.
 • En del av våra frågor och svar har samma element-id.
 • Våra pdf:er är tillgänglighetsanpassade i den mån vi har klarat av det. Det kan dock finnas brister.

Oskäligt betungande anpassning

SGU åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. 

 • En del tabeller kräver horisontell scrollning.
 • En del celler saknar tabellrubriker.

Innehåll som inte omfattas av lagen

 • Sidorna ”Lediga jobb” eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra.
 • Kartor som inte är avsedda för navigering.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av sgu.se.

Senaste bedömningen gjordes den 2 december 2021 och är godkänd av webmaster.

Senast granskad 2022-02-23