Svenska malmgruvor

Idag är Sverige en av EUs ledande malm- och metallproducenter. Sverige är den i särklass största järnmalmsproducenten inom EU och produktionen av bas- och ädelmetaller hör också till de främsta.

Svenska malmgruvor

Malmproduktion och trender

SGU samlar årligen in detaljerade uppgifter om svensk malmproduktion och presenterar i olika former, som webbstatistik och i rapporter.

Malmproduktion och trender

Historiska gruvor

Sverige har en mer än tusen år lång historia av malmbrytning och metallframställning. Uppemot 3 000 gruvor har funnits i landet, de flesta belägna i Bergslagen. 

Historiska gruvor