Svenska malmgruvor

Idag är Sverige en av EU:s ledande malm- och metallproducenter. Sverige är den i särklass största järnmalmsproducenten inom EU och produktionen av bas- och ädelmetaller hör också till de främsta.

De flesta gruvorna finns i Sveriges tre malmregioner, Norrbotten, Skelleftefältet och Bergslagen. Kartan visar aktiva gruvor i Sverige. I början av 1900-talet hade Sverige omkring 250 gruvor. Idag har antalet minskat till 12 aktiva metallgruvor samtidigt som den totala produktionen har mer än fördubblats.

Flera av de svenska teknikföretagen har sitt ursprung i gruvindustrin och är idag världsledande på gruvutrustning och gruvteknik. Förutom metallgruvor finns också en stor industrimineralproduktion vilka en del är direkt kopplade till metallframställningen.

Läs mer om industrimineral

Prospektering pågår också efter specialmetaller som efterfrågas allt mera från den moderna miljö- och energiteknikindustrin.

De olika stegen i beslutsprocessen under Lagstiftning och vägledning

Mineralstatistik

SGU samlar årligen in detaljerade uppgifter om svensk malmproduktion och presenterar i olika former, som webbstatistik och i rapporter.

Mineralstatistik i text, diagram, nedladdningsbar data och rapporter

Bergverksstatistik

Rapporten Bergverksstatistik kommer ut en gång per år och innehåller detaljerade uppgifter om svensk malmproduktion samt statistik över produktionen av energitorv, natursten, industriella mineral, riksintressen och mineralrättigheter.

Bergverksstatistik 2022

Senast granskad 2021-07-01