Flera av de svenska teknikföretagen har sitt ursprung i gruvindustrin och är idag världsledande på gruvutrustning och gruvteknik. Förutom metallgruvor finns också en stor industrimineralproduktion vilka en del är direkt kopplade till metallframställningen.

Läs mer om industrimineral

Prospektering pågår också efter specialmetaller som efterfrågas allt mera från den moderna miljö- och energiteknikindustrin.

Kartan till höger visar aktiva gruvor i Sverige.

Läs mer om de olika stegen i beslutsprocessen under Lagstiftning och vägledning

Karta som visar aktiva gruvor i Sverige. 

Förstora karta

De flesta gruvorna finns i Sveriges tre malmregioner, Norrbotten, Skelleftefältet och Bergslagen.

I slutet av 1910-talet fanns nästan 500 gruvor i Sverige som producerade knappt 8 miljoner ton malm (se diagram nedan). För bara 50 år sedan fanns det omkring 100 gruvor i Sverige som producerade ungefär 20 miljoner ton malm. Idag bryts det i Sverige omkring 72 miljoner ton malm. 2016 var 18 gruvor aktiva, varav 16 metallgruvor. 17 gruvor är i drift (Maurliden Östra är i dagsläget ej i drift utan inväntar efterbehandling). 

SGU ger ut publikationer som beskriver och redovisar statistik över gruv- och mineralnäringen. Du hittar de olika publikationerna under rubrik "Publikationer".