För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

BetterGeo – Minecraft med mer geologi

SGUs version av Minecraft syftar till att öka förståelsen och intresset för geologi och geologins betydelse för samhället. Precis som originalversionen av Minecraft bygger SGUs mod (modifikation) både på upptäckarglädje och spänning. OBS! Nu har vi släppt vår senaste uppdatering med jordarter, fossil och achievements.

Onlinespelet Minecraft spelas av människor i alla åldrar och har sålts i över 54 miljoner exemplar världen över. Minecraft är ett äventyrsspel som bygger på geologi. Det handlar om att hitta och bryta fyndigheter för att kunna bygga verktyg, bostäder, vapen m.m. och på så sätt kunna utforska olika miljöer och samtidigt klara sig mot de monster och farligheter som finns där. Geologin i den ursprungliga versionen är dock långt ifrån verklig geologi och de fyndigheter som finns ligger slumpvis utplacerade.

Fler bergarter, jordarter, metaller, mineral och användningsområden

Syftet med SGUs mod BetterGeo är att öka intresset och förståelsen för geologi och geologins betydelse för samhället. Vi har lagt till fler bergarter, jordarter, mineral och metaller samt skapat de geologiska miljöer där de olika mineralen och metallerna bildas. Dessutom har vi har fört in nya förädlingsprocesser och nya användningsområden för de material spelaren hittar.

Här finns också några av de geologiska processer som förekommer i naturen, till exempel vittrar kalksten och pegmatit. Spelaren kan även hitta fossiler i sandsten, kalksten och skiffer.

Det lönar sig att visa miljöhänsyn

När metallerna utvinns i smältverket, bildas slagg med metallrester. Slaggen går att återanvända för att få ytterligare metaller. Smältverket i sin tur avger skadlig aska som sprids till omgivning. Blir föroreningar riktigt stora dör växter och djur. Spelaren själv, eller snarare spelarens karaktär Steve, kan också påverkas negativt. För att undvika detta kan spelaren bygga och installera en rökgasrenare. I den aska som fångas upp av rökgasrenaren finns titan, som kan utvinnas. Spelaren kan även återvinna metaller och mineral från till exempel trasiga redskap.

Upptäckarglädje!

Givetvis är geologin och processerna i modden många gånger förenklade – verkligheten är som bekant komplex – men vi tror ändå att BetterGeo ger en första kontakt med geologiska begrepp och material. Den mer verklighetsbaserade geologin ger dessutom ytterligare en dimension. Som spelare blir du än mer skattjägare och utforskare när du inser att för att hitta till exempel diamanter måste du först hitta kimberlit, att guld kan gömma sig både i kvartsgångar och flodbäddsmaterial och att fjällnejlika kan indikera att det finns koppar i marken.

För skolor

BetterGeo har utvecklats vidare för att fungera som ett verktyg inom grundskolan, särskilt låg- och mellanstadiet. Idén är att elever kan lära sig om naturresurser, cirkulär ekonomi och hållbarhet med hjälp av att spela. På BetterGeoEdu, ett initiativ från SGU och EIT RawMaterials, finns kostnadsfria övningar och lärarhandböcker för att undervisa med Minecraft i klassrummet och hemundervisning. Läs mer här:

BetterGeoEdu (öppnas i ny flik)

Använd vår wikia!

Vill du läsa mer om innehållet i BetterGeo? Klicka på länken i högerspalten! I vår wikia ligger också den information som tidigare låg här på webbplatsen, men med mer utförligare beskrivningar (av recept, föremål, bergarter, jordarter med mera). 

Kort historik

Modden släpptes som betaversion den 7 maj 2015. Den 5 november släpptes den färdiga versionen, som ett gratis tillägg till Minecraft på svenska och engelska. Flera uppdateringar har gjorts efter det.

Kontakt

Vi vill gärna veta vad du som spelare tycker om BetterGeo och vi kommer att, så långt som möjligt, försöka finnas på Minecraftforum (www.minecraftforum.net) för att fånga upp synpunkter, förbättringsförslag med mera. Du kan också mejla oss på: bettergeo@sgu.se

Observera att originalspelet Minecraft behövs för att kunna spela BetterGeo, själva modden är dock gratis.

BetterGeo är en del av SGUs uppdrag att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt. 

Ladda ned BetterGeo via CurseForge

Så här installerar du BetterGeo (pdf) uppdaterad den 18 maj

Mer information finns också på Minecraftforum.net

Läs om vår senaste uppdatering BetterGeo 2.0