Kalksten

Kalksten.

Industrimineral

Ett industrimineral är en bergart, ett mineral, eller annat naturligt förekommande material av ekonomiskt värde. Industrimineral genomsyrar alla aspekter i samhället och livet, men är oftast helt omärkliga.

Ett industrimineral definieras utifrån sina fysiska egenskaper som till exempel fibrositet, isoleringsförmåga, densitet, hårdhet och så vidare. Industrimineral omfattas inte av metaller, energimineral och ädelstenar, som istället definieras av sitt kemiska innehåll av ämnet i fråga.

Ett industrimineral kan innehålla metallgrundämnen, till exempel magnesit (innehåller magnesiumoxid), men det är dess egenskap som isolator i klinkers som gör den till ett industrimineral.

Läs mer om skillnaden mellan malmmineral och industrimineral

Industrimineralproduktion i Sverige

Kalksten

Kalksten förekommer som sedimentär och kristallin bergart. Kristallin kalksten kallas marmor.

Användningsområden: cement, betong, asfalt, markstabilisering, fyllnadsmaterial, pigment, bestrykning, bindemedel, slaggbildare, rökgasrening, sjökalkning, glas, kosmetika, medicin, kosttillskott, sanering, med mera.

Sandsten, kvartsit, kvartssand

Kvarts förekommer i kristallin form (kvartsit), sedimentär form (sandsten) och som lös jordart (sand, kvartssand).

Användningsområden: filtermaterial, betongråvara, glasråvara, slityta, filler, optik, elektronik, blästring, beläggning, eldfast keramik, keramik, gravstenar, korrosionshämmare, konstruktion, solpaneler med mera.

Grafit

Grafit är en kristall av grundämnet kol där atomerna bildar plana skikt med hexagonstruktur. Förekommer naturligt som autigent mineral eller som hydrotermala sprickfyllnader. Grafit leder elektricitet, men har betydligt högre resistivitet än metaller.

Användningsområden: smörjmedel, till blyerts, batterier, tätning, ståltillverkning, värmeisolering, lättviktsmaterial med mera.

Skiffer

Skiffer bildas genom kompaktion och förekommer som både magmatisk, metamorf  (så kallad slate) och sedimentär bergart (shale).

Användningsområden: isolering, tak, takpapp konstruktionsmaterial, gravstenar, dekoration, pigment, energi.

Talk, täljsten (talk + klorit)

Talk är ett metamorft mineral som har sitt ursprung i Mg-rika bergarter/mineral, till exempel olivin.

Användningsområden: kritor, babypuder, kosmetika, filler i papper, plast, färg, näringstillskott, glidmedel, glasering med mera. Täljsten används som eldfast material till kaminer.

Produktion av industrimineral