För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Cement och betong

Cement och betong

Industrimineralen kalksten används framför allt i cement men även i asfalt, glas, kosmetika, papper och gummi. Cement är viktigt för samhällsbygget och används i industriändamål, infrastruktursatsningar, vindkraftsutbyggnad och husbyggen.

Cement är ett hydrauliskt bindemedel som hårdnar i kontakt med vatten. Cement tillverkas bland annat av kalksten som malts till pulver samt lera. Kalken och leran blandas och bränns till små cementkulor. Tillverkningen av cementkulorna tillverkas i omkring 1 450 grader värme i stora ugnar som roterar. Att tillverka cement som används i betong kräver stora mängder energi.

Betong tillverkas av cement, ballast och vatten. Betongens egenskaper bestäms till största del av förhållandet mellan vatten och cement samt även av cementtyp och ballastens egenskaper och sammansättning. Betongen hårdnar på grund av den kemiska reaktion som uppkommer när vatten blandas med cement. I modern betong används ofta olika tillsatsmedel för att ge betongen förbättrade eller önskade egenskaper. Betong är ett av världens viktigaste byggmaterial. Det används i allt från vägar, kajer och bostäder till säker vattenhantering och elförsörjning.

Runt Östersjön finns sedimentär kalksten på Öland, Gotland, Dagö, Ösel, längs med den estniska kusten och i Skåne. I Sverige finns kalkstensförekomster även i Västergötland, Närke, Siljansringen och i fjällranden. Äldre så kallad urkalksten finns till exempel i Bergslagen.

Cement i Sverige

Kalksten och cement har historiskt bränts på många platser i Sverige. I Sverige fanns 2020 totalt elva stycken producerande kalkstenstäkter. Kvalitén i dessa täkter varierar och därmed även användningsområdena. För att kunna producera en bra cement behövs en viss typ av kemisk sammansättning. Exempelvis används kalkstenen som produceras i Klinteby/Snögrinde och Stora Vikers på Gotland huvudsakligen som styckekalk till stålindustrin. Kalksten för cement levererades år 2020 endast från Västra brottet och Filehajdar i Slite och Våmb i Skövde.

Totalt producerades det cirka 14–15 miljoner betong i Sverige under 2020. Det motsvarar cirka 277 kg cement per person och år. Två tredjedelar av förbrukningen utgörs av fabriksbetong (ohärdad, färsk betongmassa) och en tredjedel är betongelement (färdiggjutna betongkonstruktioner).

Vägbygge-med-betong.jpg

Senast granskad 2021-08-19