En person står framför en väg. Hon bär varselväst och skyddshjälp. I handen håller hon ett block. Foto.

Lediga tjänster

Här presenterar vi våra lediga tjänster. Klicka på den tjänst du önskar söka och fyll i din ansökan. Om det är tomt här under betyder det att vi för tillfället inte har några lediga tjänster eller någon möjlighet att ta emot praktikanter/forskare.


Arbeta på SGU

Vårt mål är att SGU ska vara en attraktiv arbetsplats med ett hälsofrämjande arbetsklimat. För att nå det målet samarbetar vi med öppenhet och respekt för varandra liksom för olika kompetenser, roller och uppgifter.

SGU har en bred och spännande verksamhet. Vår uppgift är att ta fram sådan geologisk information som samhället behöver. Hos oss arbetar geovetare med flera med att samla in, dokumentera och anpassa information om Sveriges geologi så att den kan användas inom bland annat samhällsplanering, miljövård och prospektering. För att vi ska kunna göra detta behövs också stöd från kunnig personal inom IT, ekonomi, administration, information med mera.

Din kompetens är vår framtid

På SGU lägger vi stor vikt vid de yrkesmässiga kunskaperna och meriterna, men även vid att våra medarbetare har sådana personliga egenskaper och sådan bredd i kunskaper och kompetens att de klarar framtida förändringar i SGU:s verksamhet. 

Att vara nyanställd på SGU

För oss är det viktigt att alla nya medarbetare ges möjlighet att lära känna SGU som arbetsplats och sina nya arbetskamrater. Våra nyanställda medarbetare genomgår därför ett introduktionsprogram där de introduceras till SGU:s verksamhet, den enhet de tillhör samt vad statstjänstemannarollen innebär.

Den attraktiva arbetsplatsen

SGU erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling, en stimulerande arbetsmiljö och en tydlig värdegrund för ledarskap och medarbetarskap.

  • På SGU har vi flextid och en förståelse för medarbetarnas privatliv.
  • På SGU arbetar vi för ett hållbart arbetsliv.
  • På SGU har alla medarbetare minst 28 semesterdagar. Har du fyllt 40 år har du hela 35 semesterdagar.
  • På SGU har alla medarbetare en friskvårdstimme per vecka.
  • På SGU har alla medarbetare rätt till friskvårdsbidrag.

Kompetensutveckling

Med kompetens menar vi förmåga samt möjlighet och motivation att lösa en uppgift. På SGU utvecklas medarbetarnas kompetens på olika sätt, till exempel genom utbildning i olika former men också genom kompetensöverföring mellan medarbetare. Förutom att utvecklas i sin expertroll har SGU flera olika karriärvägar för anställda; man kan till exempel utvecklas som projektledare, bli samordnare inom våra strategiska områden hållbarhet, forskning/utveckling samt digitalisering.

Senast granskad 2020-10-23