Examensarbete

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete eller en forskningsuppgift på SGU? Det finns många möjligheter till det. Eftersom vi har en bred verksamhet kan dessa arbeten behandla vitt skilda områden.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete eller en forskningsuppgift på SGU? När vi har möjlighet att ta emot studenter eller forskare för examensarbeten eller forskningsuppgifter lägger vi upp information om detta under rubriken Lediga tjänster. Om du inte finner någon information där så har vi tyvärr ingen möjlighet till detta för tillfället.

Senast granskad 2020-10-23