Mineralnäring och samhälle.

Foto: Scandinav Bildbyrå AB

Mineralnäring och samhälle

Sverige är ett gruv- och mineralland med stor tillgång på malm och mineral, något som i stor utsträckning har bidragit till det välstånd vi har idag. Det moderna samhällets tekniska produkter är helt beroende av tillgången till metaller och mineral.

Svenska malmer och mineral har skapat jobb och tillväxt i hela landet, inte minst i de delar av Sverige som länge haft nedåtgående befolkningsutveckling. Och utan metaller och mineral skulle dagens tekniska produkter som mobiltelefoner, datorer och solceller inte kunna tillverkas. I grafiken nedan, baserad på data från University of Birmingham, ser du alla viktiga metaller som du bär i fickan med din smartphone.

När man i mitten av 1200-talet hittade en metod för att smälta järn i masugnar lades grunden för en nationell rikedom. Järnet som framställdes - osmund - användes som betalningsmedel, skattesedel och blev den viktigaste exportvaran. Masugnens enkla konstruktion gjorde att bönderna själva kunde smälta järn och ta sig ur fattigdom. 

Järn

Järn behövs för att göra stål. Stål är den mest använda metallen i världen: den används 20 gånger mer än alla andra metaller tillsammans. Du hittar stål i byggnader, fordon, maskiner, vitvaror, verktyg och mycket annat. Järnmalm bryts idag i fyra svenska gruvor. Sverige är Europas största producent av järnmalm och 2020 utgjorde vår produktion hela 93 procent av EU:s totala järnmalmsproduktion.

Stålkonstruktion

Stål hittar man i byggnader, fordon, maskiner, vitvaror, verktyg och mycket annat.

Koppar

är en utmärkt ledare av värme och elektricitet. Det är också tack vare dessa egenskaper som koppar är världens tredje mest använda metall, efter järn och aluminium. Du hittar koppar i bland annat mobiltelefoner, datorer, bilar, tåg, värmeelement och tillsammans med metallen zink som mässing i till exempel blåsinstrument. Koppar bryts idag i sju svenska gruvor. Sverige stod för 10,7 procent av EUs kopparproduktion år 2020.

Guld

har använts i smycken sedan förhistorisk tid och fungerar idag som internationell valuta. Liksom koppar är guld en god ledare, den har cirka 90 procent av koppars ledningsförmåga, och används därför bland annat i mobiltelefoner, datorer och TV-apparater. Guld bryts idag i sju svenska gruvor, och den svenska produktionen stod för 18,8 procent av EU:s guldproduktion 2020.

Silver

används framförallt inom smyckesindustrin och i elektronik. Tidigare gick nästan hälften av allt silver på marknaden åt till fotoindustrins filmrullar! Silver bryts idag i tre svenska gruvor som producerade 18,3 procent av EU:s totala silverproduktion 2020.

Zink

skyddar från rost och frätning och används därför ofta som rostskydd på andra metaller. Zink är dessutom antioxiderande och finns därför i till exempel solskyddskrämer och olika medicinska krämer. Zink bryts idag i sju svenska gruvor och produktionen 2020 utgjorde 34,4 procent av EU:s produktion.

Bly

finns framför allt i batterier till bilar och andra fordon. Ett annat användningsområde är i skyddsutrustning för arbete med radioaktiva ämnen och vid röntgendiagnostik – en av egenskaperna hos bly är att den skyddar mot joniserande strålning. Du hittar även bly i kablar och rörledningar. Bly bryts idag i fem svenska gruvor, som 2020 stod för 32,8 procent av EU:s totala blyproduktion.

Tellur

förekommer sparsamt i jordskorpan och används framförallt som halvledare i solceller och som legeringsämne i stål. Tellur bryts idag i en svensk gruva, Kankberg i Bolidenområdet.

Ballast

är benämningen på grus, sand och krossat berg. Ballast används bland annat i betong, asfalt, som fyllnadsmaterial och som järnvägsmakadam (stenarna på banvallen). Eftersom naturgrus är en ändlig resurs, viktig för bland annat vattenförsörjningen, ingår det i Sveriges miljömål att minska användningen av naturgrus. I Sverige fanns det år 2019 1 173 täkter varav hälften var bergtäkter. Både naturgrustäkterna och krossbergtäkterna minskar i antal. 

Kalksten

förekommer som sedimentär och kristallin bergart (marmor). Kalksten används bland annat i cement, asfalt, glas, kosmetika, papper och gummi. Ett annat användningsområde är att motverka försurning i sjöar och vattendrag.

Kvarts

är ett mineral och förekommer bland annat i kristallin form (kvartsit), i sedimentär form (sandsten) och som lös jordart (kvartssand). Du hittar kvarts i bland annat glas, betong, elektronik, keramik och solpaneler.

Lera

är en finkornig jordart som består av olika lermineral. Lera används bland annat i keramik, porslin och som byggmaterial eller tätning.

Natursten

är definitionen på bergarter som används som byggnadssten för till exempel husfasader, trappor, prydnadssten och gravstenar. I Sverige används bland annat bergarterna granit, gnejs, kalksten, sandsten och skiffrar som natursten.

Så här mycket mineral använder du i snitt under ditt liv

  • Koppar: 0,6 ton
  • Guld: 11 gram
  • Zink: 0,35 ton
  • Cement: 33 ton
  • Järn: 15 ton
  • Bly: 0,4 ton
  • Lera: 9,7 ton
  • Ballast: 775 ton
  • Andra mineral och metaller: 30 ton

Senast granskad 2020-06-03