Collage med saker.

Samhällets behov av metaller

Mycket av det vi använder har på ett eller annat sätt koppling till geologi – inte minst alla de metaller och mineral som finns i allt från smycken och cyklar till tåg, vindkraftverk och mobiltelefoner.

Sedan tidigt i människans historia har vi använt metaller, i allt från verktyg till byggnader till kosttillskott. Från början användes metaller som var enkla att få tag på, exempelvis koppar och järn. Med smartare teknologi har antalet metaller vi använder ökat exponentiellt. Flera metaller används för att bilda legeringar för att dra nytta av olika metallers egenskaper. Andra används i modern teknik som pekskärmar, kretskort eller fiberoptiska kablar.

Med en ökande befolkning och ökad levnadsstandard på flera håll så ökar behovet av metaller. En människa i Europa använder till exempel i snitt 600 kg koppar och 15 ton järn, samt flera ton av andra metaller och mineral under sin livstid.

Metaller är grundämnen som utvinns från vår berggrund. Metaller är ändliga resurser, det vill säga att det endast finns en viss mängd. Samtidigt så är metaller grundämnen och kan i många fall återvinnas oändligt många gånger utan att förlora sina egenskaper. Däremot kan det finnas tekniska svårigheter att återvinna vissa metaller.

Vår metallproduktion kommer från gruvor, som bryter så kallade primära råvaror från berggrunden, samt från återvinning av avfall. Stål, som är den vanligaste metallprodukten, finns i tusentals olika varianter och sorter och kan innehålla en mängd metaller som legerats till stål.

Hur många grundämnen använder vi varje dag?

Modern teknik, som smartphones, solceller, elbilar och flygplan, behöver många olika material och ämnen för att fungera. Genom tiderna har antalet ämnen som används av människor i olika föremål ökat drastiskt, från endast ett fåtal till nästan alla i periodiska systemet. Figuren nedan visar en handfull av de viktigaste, men långt fler ämnen används idag i mindre mängder.

Hur många grundämnen använder vi.png

Följ med på en geologisk cykeltur och se hur mycket av det som finns i din vardag som faktiskt har ett geologiskt ursprung, och hur mycket metaller och mineral vi egentligen använder:

Senast granskad 2022-03-14