Konfliktmineral

Konfliktmineral

Guld, tantal, tenn och volfram är mineral som ofta används för att tillverka modern teknik. Dessa har definierats som konfliktmineral av EU eftersom en del av utvinningen sker i konfliktdrabbade områden eller under svåra arbetsförhållanden.

De mineral som omfattas av EUs konfliktmineralförordning är tenn, volfram (tungsten), tantal och guld (3TG). De används i modern elektronik som till exempel mobiltelefoner och datorer. Dessa mineral utvinns till viss del i konfliktdrabbade områden Ett problem med detta har varit att pengar från utvinningen används av lokala krigsherrar och grupperingar för att finansiera väpnade konflikter. Det förekommer också att utvinningen av dessa mineral sker under fruktansvärda förhållanden för människor i områdena med tvångsarbete, tvångsförflyttningar och andra brott mot mänskliga rättigheter.

EU har beslutat om att införa en ny lagstiftning för att främja ansvarsfulla inköp av mineral hos importörer, kallad EU:s konfliktmineralförordning (the Conflict Minerals Regulation). Lagstiftningen syftar till att importörer av 3TG-mineral ska ha en ansvarsfull anskaffning av dessa samt till att öka spårbarheten i leverantörsledet. Förordningen bygger till stor del på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhets i leverantörskedjan Tanken är att bryta länken mellan konflikter och illegal brytning av mineral samt att sätta stopp för missförhållanden och brott mot mänskliga rättigheter.

Fysiska eller juridiska personer som importerar tenn, volfram, tantal och guld och som överstiger vissa tröskelvärden ska följa de regler som anges i förordningen. Förordningen trädde i kraft den 17 maj 2017 och började tillämpas på import av dessa mineral den 1 januari 2021.

SGU:s roll

Regeringen har utsett SGU som behörig myndighet i enlighet med förordningen. En del av SGU:s uppdrag kommer att vara att bedriva kontroller i efterhand av de företag som importerar de mineral som omfattas av förordningen. De första kontrollerna började genomföras 2022. SGU ska årligen rapportera till Utrikesdepartementet.

Senast granskad 2023-05-05