Bild på guld.

Guld

Foto: Rolf Guldström.

Guld

Guld är en så kallad ädel metall, som främst förekommer i sin rena, metalliska form i naturen – dock nästan alltid något förorenad av silver eller koppar. Den kemiska beteckningen för guld Au, kommer från det latinska aurum vilket kan översättas ungefär med ”strålande gryning”.

Guld är en mycket tung och mjuk metall med låg mekanisk hållfasthet. Formbarheten är den kanske bästa för alla metaller och ledningsförmågan för värme och elektricitet är cirka 90 procent av koppars. Guld är en ädelmetall som har mycket stor härdighet mot kemikalier och angrips överhuvudtaget inte av luft eller vatten. Guld kan endast lösas upp av kungsvatten eller cyanid.

 

I Sverige hittar man vanligtvis guld i kvartsgångar eller i bergarter med vulkaniskt ursprung, vulkaniter. Guldet har hamnat där genom att varma vattenlösningar lakat guldet djupt ner i berggrunden och sedan transporterat det långa vägar för att slutligen fälla ut det i någon lämplig värdbergart, ofta tillsammans med kvarts. 

När en bergart som innehåller guld utsätts för väder och vind kommer den förr eller senare att brytas ner och guldpartiklarna att frigöras. Det nedbrutna materialet transporteras bort av bäckar och floder. De tunga guldpartiklarna sjunker till botten i vattendragen eller fastnar i gropar eller andra fällor längs vattnets väg och bildar vaskavlagringar.

Den svenska guldproduktionen blev under 2019 åtta ton, den näst högsta någonsin efter rekordåret 1933.

Användning

Guld används framförallt till smycken. Det används också som investeringsobjekt i form av mynt och tackor. Som sådant är guld en viktig säkerhet i den globala ekonomin. På grund av sina egenskaper, till exempel den utmärkt ledningsförmågan, används guld också inom elektronik och i rymdteknik. Det kan också användas inom medicin och tandvård.

Guld är ett av fyra så kallade konfliktmineral. Dessa mineral utvinns till viss del i konfliktdrabbade områden. Ett problem med detta har varit att pengar från utvinningen används av lokala krigsherrar och grupperingar för att finansiera väpnade konflikter. Det förekommer också att utvinningen av dessa mineral sker under fruktansvärda förhållanden för människor i områdena med tvångsarbete, tvångsförflyttningar och andra brott mot mänskliga rättigheter.

Läs mer om konfliktmineral

Guldletarkartan

Karta.

För dig som är intresserad av att vaska guld har SGU tagit fram en guldletarkarta. Den är tänkt som en hjälp
att hitta ett område där förutsättningarna för att hitta vaskbart guld är goda. Kartan har delats in i fem blad, från norr till söder, och går att ladda ned. 

Guldletarkarta 1

Guldletarkarta 2

Guldletarkarta 3

Guldletarkarta 4

Guldletarkarta 5

Produktbild-Handbok-för-mineraljägare-240px.png

Handbok för mineraljägare

Om du vill leta guld och andra mineral kan det vara en god idé att ta med dig en handbok för mineraljägare. Den kan du ladda ner här också. 

Handbok för mineraljägare

Källa: SGU Mineralstatistik, Wikipedia, NE.

Senast granskad 2020-12-08