För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Malmmineral och industrimineral

Stora delar av vårt samhälle bygger på kunskapen om hur man hittar, bryter och nyttjar mineral.

Kunskapen om mineral har mycket stor praktiskt betydelse. Sannolikt föddes mänsklighetens första nära kontakt med sten- och mineralriket ur praktiska behov – man behövde verktyg.

Så småningom lärde sig människan att utvinna metall ur mineral för att tillverka föremål av till exempel koppar, brons och järn. Många av de tidigaste vetenskapliga undersökningarna av mineral och bergarter har också sin grund i en vilja att förstå hur och var malmer bildas.

Idag, liksom under medeltid, bronsålder eller stenålder, har mänskligheten ett stort behov av mineral. Ur dem utvinner vi alla metaller och en mängd andra nödvändiga material som vårt samhälle behöver.

Malmmineral

Molybdenglans.

Molybdenglans.

Foto: Carl-Erik Alnavik

Malmmineral är sådana mineral som innehåller en eller ibland flera metaller och som ibland förekommer i tillräcklig mängd för att under gynnsamma omständigheter kunna bilda malmer (se även definitionen av malm i faktarutan härintill). Med andra ord: man bryter malmmineral för att utvinna metall.

Typiska malmmineral är till exempel sulfidmineralen blyglans (blysulfid, inte sällan med en ekonomiskt intressant halt av silver), kopparkis (koppar-järnsulfid), zinkblände (zinksulfid) och pentlandit (järn-nickelsulfid) samt oxidmineralen magnetit och hematit (järnoxider).

Zinkblände.

Zinkblände.

Foto: Carl-Erik Alnavik, SGU.

Vissa mineral kan vara intressanta både som malmmineral och för andra användningsområden. Mineralet beryll (beryllium-aluminiumsilikat) är ett av de viktigaste malmmineralen för utvinning av den lätta och starka metallen beryllium. Mineralet beryll uppträder också i olika färgvarianter som till exempel den gröna smaragden, den gula till gulgröna heliodoren och den blå akvamarinen som alla är högt skattade ädelstenar.

Industrimineral

Blyglans.

Blyglans.

Foto: Carl-Erik Alnavik, SGU.

Industrimineral bryts liksom ädelstenar inte för att man vill utvinna någon specifik metall ur dem, utan för att mineralet i sig har en eller flera eftertraktade egenskaper.

Vissa mineral tål till exempel höga temperaturer extra väl och lämpar sig därför till användning i material för mycket varma miljöer som ugnstegel. Ett sådant exempel är olivin.

Koboltglans.

Koboltglans.

Foto: Carl-Erik Alnavik, SGU.

Andra  mineral absorberar olika metaller och kan användas för olika typer av rening.

Många mineral används som olika typer av så kallade fillers, utfyllnadsmedel med vissa egenskaper i olika produkter. Fillers används i allt från matvaror, pappersprodukter, färger, hudvårdsprodukter och kosmetika, till kattsand.

Fibrösa och värmetåliga mineral har länge använts inom olika industriella tillämpningar, bland annat i form av asbest. På grund av hälsoriskerna med asbest finns idag intresse för att finna ersättningsprodukter inom mineralriket.

Diamanten är ett spektakulärt exempel på ett mineral som både bryts för sitt värde som ädelsten och som ett industrimineral – det är det hårdaste mineralet vi känner till. Därför går alla små och fula diamanter, så kallade industridiamanter, oavkortat till produktion av olika såg-, slip-, borr- och skärverktyg.

Några viktiga malmmineral

Mineral Kemisk formel Malm
akantit Ag2S lokalt viktig silvermalm
antimonit Sb2S3 antimonmalm
blyglans PbS blymalm, ofta silverhaltig
bornit Cu5FeS4 kopparmalm
braunit Mn2+Mn3+6SiO12 manganmalm
cinnober HgS kvicksilvermalm
guld Au viktigaste malmmineralet för guld
hausmannit Mn3O4 manganmalm
hematit Fe2O3 järnmalm
ilmenit FeTiO3 titanmalm
kassiterit SnO2 tennmalm
kolumbitgruppen ex. (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6 niob-tantalmalm
kopparglans Cu2S kopparmalm
kopparkis CuFeS2 kopparmalm
kromit FeCr2O4 krommalm
magnetit Fe3O4 järnmalm
manganit MnO(OH) manganmalm
molybdenglans MoS2 molybdenmalm
monazit (Ce, La, Nd...)PO4 malm för sällsynta jordartsmetaller
pentlandit (Fe,Ni)9S8 nickelmalm
scheelit CaWO4 wolframmalm
uraninit UO2 uranmalm
wolframit (Fe,Mn)WO4 wolframmalm
zinkblände (Zn, Fe)S zinkmalm
Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Vad är en malm?

Den strikta definitionen av en malm är en geologiskt bildad koncentration av ett eller flera metallhaltiga mineral som är ekonomiskt lönsam att bryta.