Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Ny värdekedja för metall och mineral

  Den gröna omställningen till ett fossilfritt samhälle innebär ett ökat behov metaller och mineral samt ökade krav på en hållbar produktion – i alla led. Det innebär att den cirkulära ekonomin har en självklar plats i värdekedjan för produktion av metall och mineral. För att synliggöra de olika stegen i värdekedjan och flödena av material och restmaterial, har de geologiska undersökningarna i Sverige, Finland, Norge och Danmark tagit fram en reviderad värdekedja för metall och mineral.

  11 juli 2024

 • Förstärkt kartläggning av berggrund och markens kemi

  Sedan maj månad kartlägger Sveriges geologiska undersökning (SGU) berggrunden i flera malmpotentiella områden från norr till söder. Inventering av malm och mineral och markgeokemisk kartering ingår i regeringsuppdraget om förstärkt kartering för att främja mineralutvinning och bidra till den gröna omställningen.

  4 juli 2024

 • SGU släpper tre rapporter med uppdaterade beskrivningar av grundvattnet i Norrbotten

  Sveriges geologiska undersökning (SGU)  har kartlagt och beskrivit tre grundvattenmagasin i Norrbottens län i tre rapporter som släpps nu. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  1 juli 2024

 • Geopolitisk oro i världen präglar fortsatt metallpriserna under årets andra kvartal

  Metallpriserna april–juni präglades av tillfällig återhämtning i Kina. Geopolitisk oro sätter fortfarande spår i världsekonomin och behovet av metaller till teknologier för klimat- och energiomställningen påverkade prisbilden. Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på Sveriges geologiska undersökning (SGU), analyserar metallmarknaden.

  1 juli 2024

 • SGU efterfrågar inspel på nytt förslag om att säkra tillgång till dricksvatten av god kvalitet

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) vill ha synpunkter på de nya föreskrifterna inom grundvattenområdet. Syftet med de nya föreskrifterna är att de ska bidra till att framtidssäkra både kvaliteten på dricksvatten och dricksvattenförsörjningen i sig.

  28 juni 2024

 • Nu startar Mineraljakten – är du redo?

  Sök, finn, skicka in, vinn! I dag, den 27 juni, lanserar Sveriges geologiska undersökning (SGU) den folkliga och populära tävlingen Mineraljakten i ny tappning. Ta chansen att vara med i ett kunskapshöjande och spännande äventyr där du har möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen och samtidigt tävla om 150 000 kronor.

  27 juni 2024

 • Grundvattennivåerna i juni högre än de senaste åren

  För grundvattentillgången har vädret hittills i juni varit bra, då det inte har varit lika varmt och torrt som i maj. Det finns ändå risk för en ansträngd vattenförsörjning senare under sommaren i delar av landet.

  25 juni 2024

 • Förtroendet för SGU fortsätter att öka

  I dag, den 25 juni, presenterade Verian (tidigare Kantar Sifo) sin årliga undersökning kring svenska myndigheters anseende hos allmänheten. Förtroendet för Sveriges geologiska undersökning (SGU) fortsätter att öka. Med 57 poäng ökar anseendet jämfört med förra årets mätning och placerar SGU på tionde plats.

  25 juni 2024

 • Nu påbörjas geofysiska flygmätningar i Kiruna

  Från och med i dag, den 24 juni, och fram till och med augusti kommer Sveriges geologiska undersökning (SGU) att genomföra geofysiska flygmätningar öster om Kiruna i norra Norrbottens län. Syftet är att samla in information om Sveriges berggrund.

  24 juni 2024

 • SGU får utökat uppdrag kring koldioxidlagring

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) blir behörig svensk myndighet för utpekande av strategiska projekt som rör hela kedjan för CCS, det vill säga koldioxidavskiljning, koldioxidlagring och infrastruktur för koldioxidtransport. Uppdraget gäller från det att EU-förordningen om nettonollindustrin träder i kraft.

  19 juni 2024