Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Ny rapport från kartering av berggrunden i Bergslagen

  Nu finns en rapport om SGUs nya undersökningar i Ludvikatrakten. Bland innehållet finns beskrivningar av mineraliseringar med kritiska metaller och annan geologisk information som är bra för prospekteringsbolag, kommuner och länsstyrelser.

  19 september 2019

 • Grundvattennivåer i september

  Grundvattnet i de små magasinen har i allmänhet återhämtat sig sedan månadsskiftet. Vissa områden i Götaland, Svealand och mellersta Norrland har dock fortfarande nivåer under eller mycket under det normala. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under det normala i stort sett i hela Sverige.

  19 september 2019

 • Invigning av Geologins Dag i Loos koboltgruva

  Idag 13 september är det nationell invigning av Geologins Dag i Loos koboltgruva, Ljusdals kommun. Det blir smygstarten på årets Geologins Dag-evenemang som äger rum lördag den 14 september runt om i landet.

  13 september 2019

 • Internationellt utbyte om gruvor och miljö i Malå

  Måndagen den 16:e september startar den tredje omgången av SGUs internationella utbildning ”Hantering av vatten och avfall från gruvor” i Malå, den här gången med 26 deltagare från Zambia, Etiopien, Tanzania och Kenya.

  12 september 2019

 • Ny rapport och tjänst ger stöd i arbetet med våtmarker

  SGU erbjuder länsstyrelserna hjälp inom deras arbete med grundvatten och våtmarker genom en ny rapport som sammanfattar våtmarkers geologiska förutsättningar, samt erbjudandet att ”låna en hydrogeolog”.

  4 september 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet augusti–september

  Grundvattnet i de små magasinen har återhämtat sig något sedan den förra sammanställningen, men det finns fortfarande betydande områden som har nivåer mycket under det normala. I de stora magasinen är nivåerna under det normala i stort sett i hela Sverige.

  4 september 2019

 • Metallprisernas utveckling i augusti

  Augusti var ovanligt livlig, sett till hur priserna på olika metaller utvecklade sig. Uppgången på järnmalmspriset bröts, basmetallerna sjönk, ädelmetallerna samt priset på nickel steg, och koboltpriset vände kraftigt uppåt.

  3 september 2019

 • Sök pengar för forskning om våtmarker

  Våtmarker har en naturlig klimatanpassande funktion som grundvattenbärare och kan även stoppa läckage av metaller och andra miljögifter. Mot den bakgrunden inbjuds forskare att söka särskilda forskningsmedel som rör våtmarkers ekosystem.

  29 augusti 2019

 • SGU bygger ut mätstationer för ökat skydd mot solstormar

  Solstormar är ett hot mot viktiga samhällsfunktioner, och det behövs därför bättre rymdväderprognoser. Mot den bakgrunden bygger SGU och Danmarks Tekniska Universitet ett nät av geomagnetiska mätstationer i Sverige, i Danmark och på Grönland.

  28 augusti 2019

 • SGU i Etiopien om gruvor och miljö

  I Addis Abeba, Etiopien, samlade SGU nyligen afrikanska gruvmyndigheter och intressegrupper för att diskutera olika förändringsprojekt som tagits fram för att förbättra miljöarbetet i gruvnäringen.

  27 augusti 2019