Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Helikopterburna mätningar i Halland

  Under oktobermånad utför SGU helikopterburna mätningar i Halland. Undersökningarna görs i syfte att öka kunskapen om grundvattenförhållandena och områden som kan vara av intresse för dricksvattenförsörjningen.

  19 september 2017

 • Ökad malmproduktion 2016 efter tillfällig svacka

  Nedgången i den svenska malmproduktionen under 2015 har stannat upp och ökat med tre procent jämfört med 2015. Detta framgår i SGUs årliga publikation Bergverksstatistik 2016 som nu är ute.

  18 september 2017

 • SGU föreslår satsning på mineralinformation i Malå

  Utökad mineralinformation främjar en hållbar gruvnäring i Sverige. Det framgår av en ny SGU-rapport till regeringen, där man föreslår en stärkning av verksamheten i Malå, vilket även skulle bidra till regional utveckling utanför storstadsregionerna.

  15 september 2017

 • Strategi för en hållbar hantering av gruvavfall

  Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på regeringens uppdrag tagit fram en strategi med förslag på ett antal åtgärder för att uppnå en miljömässigt hållbar hantering av gruvavfall.

  14 september 2017

 • Röntgen för att undersöka berget

  SGU ingår i ett brett EU-samarbete, som ska ge effektivare metoder för att både analysera och sortera malm och berg. Målet är att minska mängden restberg vid gruvdrift och att effektivisera utvinning av metall och mineral – något som bland annat kan ge stora resurs- och miljövinster.

  12 september 2017

 • Metallpriser i augusti

  Priserna på metaller steg på bred front i augusti efter en stark global efterfrågan. Särskilt stort är behovet av metaller som används i moderna batterier, vilket tredubblat priserna på litium och kobolt det senaste året.

  6 september 2017

 • Möt SGU på Klimatanpassning Sverige 2017

  Grundvattennivåer, grundvattenbildning, skred, ras och erosion handlar om geologi. Och om klimat!

  31 augusti 2017

 • Anmälan till Grundvattendagarna 2017

  Snart är det dags för SGUs temadagar om grundvatten som hålls vartannat år; Grundvattendagarna 2017 den 7-8 november i Uppsala. Anmäl dig senast 6 oktober. Passa på att anmäla dig nu, intresset är stort!

  25 augusti 2017

 • Grundvattennivåer i augusti

  Grundvattenläget är fortsatt allvarligt i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland där stora grundvattenmagasin har nivåer som är mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet förutom på enstaka platser i Norrland.

  23 augusti 2017

 • Metallprisernas utveckling första halvåret

  Metallpriserna har under första halvåret 2017 gått upp och ner. Ädelmetallpriserna har följt de cykliska finansiella trenderna medan basmetallerna till stor del bygger på omväxlande förväntningar på Kinas och USA:s ekonomi.

  3 augusti 2017