Prenumerera på nyheter

Här anmäler du dig för att prenumerera på SGU:s nyheter eller uppdatera din prenumeration. Du kan också välja att avluta din prenumeration.

Prenumerera

Skriv in din e-postadress nedan, kryssa för vilka ämneskategorier du är intresserad av och tryck "Spara" för att prenumerera på våra nyheter. 

Vill du prenumerera på vårt engelskspråkiga nyhetsbrev? Du anmäler dig till "Exploration Newsletter" på den engelska delen av webbplatsen. 

Prenumerera på Exploration Newsletter (nytt fönster)

Ändra din prenumeration

Vill du ändra din prenumeration loggar du in med din e-postadress och gör de val du vill ha och trycker "Spara".

Avsluta din prenumeration

Vill du avsluta din prenumeration loggar du in genom att fylla i den e-postadress dit du har beställt nyhetsbreven och klickar sedan på "Spara" till vänster om texten”Avsluta prenumeration”. 

Nedan fyller du i om du vill börja prenumerera, ändra din prenumeration eller avsluta din prenumeration

GodkändE-post

Senast granskad 2022-02-25