Geologisk.

Geologisk - för skolan

Upptäck vår digitala skolsatsning Geologisk om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering. Geologisk vill öka kunskapen om geologins betydelse för samhället.

Geologisk är vår digitala skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering. Vi vänder oss framför allt till årskurs 7–9 och gymnasiet.

Geologisk vill skapa en mer grundläggande förståelse för geologins betydelse hos unga, och väcka intresse för att arbeta med frågor som rör olika aspekter av geologi – till exempel naturresurser, infrastruktur, grundvatten och miljö.

Tre teman: samspel, naturresurser och samhälle

Geologisk består av tre teman med totalt 14 övningar. Materialet övar förmågorna i svenska, samhällskunskap, biologi, kemi, teknik, geografi och naturkunskap. Varje övning innehåller olika elevaktiva uppgifter med koppling till framtidens arbete och studier.  

Vi har också utökat med en övning under varje tema: Vår viktigaste resurs (om vatten inklusive laborationer), Virtuell fältkurs och Kritiska material (de metaller och mineral som EU har bedömt som kritiska för samhället).

Studie- och yrkesvägledning

Flera rapporter och studier visar att det finns behov att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning och involvera även pedagoger och rektorer i uppdraget. Därför är en central del i materialet kopplat till studie- och yrkesvägledning och visar på konkreta exempel från studie- och yrkesliv. Det gör att studie- och yrkesvägledare och pedagoger kan arbeta tillsammans på ett enkelt sätt.

Fem snabbfakta om geologisk

  • Kostnadsfritt material för årskurs 7-9 och gymnasiet.
  • Inspirerande verktyg för pedagoger och studie- och yrkesvägledare.
  • Syfte att lära om geologi, resurser, hållbarhet och samhällsplanering.
  • Kort startsträcka för pedagoger att komma igång.
  • Smörgåsbord av filmer, övningar, fakta och inspirationsmaterial. 

Välkommen till geologisk