Söktjänster och portaler

För att hitta den typ av produkt som efterfrågas så finns ett antal olika söktjänster, databaser och portaler där du som användare kan söka efter kartor, kartvisare, geologiska data, rapporter och annat material.

GeoLagret

geolagret-2019-tumnagel.jpg

I SGU:s webbtjänst GeoLagret hittar du våra produkter: kartor, nedladdningsbara och beställningsbara geologiska data, rapporter och broschyrer. Med hjälp av sökfunktionen kan du selektera urvalet på kategorier, fördefinierade sökkriterier, fritext eller geografiskt område eller kombinationer av dessa. 

Till Geolagret (nytt fönster)

Läs mer om GeoLagret

Geodataportalen

Geodataportalen.PNG

Geodataportalen är en ingång till webbaserade geodata och tjänster från olika organisationer. Portalen ger möjlighet att söka, titta på och ladda ner geodata från olika källor. Geodataportalen visar vad som finns och var det finns.

Till Geodataportalen (nytt fönster)

Läs mer om Geodataportalen

European Geological Data Infrastructure – EGDI

EGDI.png

European Geological Data Infrastructure (EGDI) är en uppsättning tjänster från EuroGeoSurveys (EGS). Den ger tillgång till europeiska och nationella geologiska datauppsättningar och tjänster från de geologiska undersökningarna i Europa.

Läs mer om och använd tjänsterna i EGDI (nytt fönster)

Fennoscandian Ore Deposit Database

Fennoscandian-Mineral-Deposits.png

Metallfyndigheter och sannolika framtida metallmalmsupptäckter i den Fennoskandiska skölden finns samlat i en databas framtagen i ett gemensamt projekt mellan de geologiska undersökningarna i Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Databasen – Fennoscandian Ore Deposit Database – är även en karta och innehåller information om nästan 1700 gruvor, fyndigheter och viktiga händelser i hela regionen.

Besök kartvisaren Fennoscandian Ore Deposit Database hos GTK (nytt fönster)

Sveriges dataportal

Sveriges-dataportal-liten.PNG

Sveriges dataportal gör det möjligt för allmänheten att söka bland data som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer. Syftet är att fler ska kunna använda informationen och att den ska skapa fler och större nyttor.

Besök Sveriges dataportal (nytt fönster)

Grundvatten­utredningar

grundvattenutredningar-tum.jpg

Grundvattenutredningar är en webbtjänst och databas som samlar genomförda grundvattenutredningar enligt lag (1974:424) om grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning.

Läs mer om webbtjänsten Grundvattenutredningar

Senast granskad 2023-11-15