Bild på Geolagret.

I GeoLagret kan du söka efter och ladda ned många av SGU:s produkter.

GeoLagret

GeoLagret är framtaget för att det ska bli enklare att hitta våra produkter.

De flesta har en geografisk koppling och vi har därför byggt ett sökverktyg och en databas som gör det möjligt att hitta med geografisk sökning men det går också bra att söka på fördefinierade sökkriterier eller fritext.

Till GeoLagret

I GeoLagret kan du söka efter och ladda ned många av SGU:s produkter. Det inkluderar bland annat:

  • Kartor
  • Rapporter
  • Broschyrer
  • Nedladdningsbara geologiska data
  • Beställningsbara geologiska data
  • Länkar till våra olika karttjänster

Du kan söka antingen med text eller i karta, eller med en kombination av båda.

Vissa SGU-produkter kan du ladda ned direkt i GeoLagret. Om en produkt inte går att ladda ned, går den att beställa. Då ska du kontakta SGU:s kundservice för att få mer information och eventuella prisuppgifter. I GeoLagret kan du skapa en lista av de produkter du är intresserad av för att skicka till SGU:s kundservice.

De produkter som är nedladdningsbara som pdf-filer är kostnadsfria.

Senast granskad 2023-06-19