Närbild på berg.

Foto: Mattias Göransson, SGU

Prospekteringsrapporter

"Prospekteringsrapporter” är en serie i Geolagret där du kan söka och ladda ned omkring 6 000 dokument, varav merparten tagits fram för prospektering.

I Geolagrets sökverktyg kan du få fram rapporter om olika prospekteringsarbeten. Materialet är omfattande – dokumenten i databasen är framtagna under en period som sträcker sig från 1880 fram till idag. Merparten av rapporterna är på svenska. De flesta rapporterna är skannade och tillgängliga i pdf-format.

Prospekteringsrapporterna är ett utmärkt sätt att ta reda på vilka undersökningar som gjorts i ett speciellt område och går att söka via geografisk sökning.

Nytt material från Bergsstaten

Nytt material inkommer kontinuerligt från Bergsstaten, det beslutsorgan som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.

När undersökningstillstånd lämnas är det sedan 1998 lag på att prospekteringsaktiviteter och digitala data ska rapporteras till Bergsstaten. Efter en sekretesstid på som mest fyra år offentliggörs materialet och arkiveras vid Mineralinformationskontoret.

Senast granskad 2020-09-25