Foto: SGU

Gruvkartor

SGU tillhandahåller ett stort antal inskannade gruvkartor via tjänsten Geolagret. Dessa kommer från såväl historiska gruvor som modernare.

I Geolagret finns gruvkartorna inskannade och metadatasatta, de innehåller kartor över gruvor i Sverige. Gruvkartorna fylls fortlöpande på med fler dokument i takt med att de digitaliseras. Gruvor och gruvfält utan kartmaterial saknar länk till kartdokument men presenteras ändå i sökresultaten. Vissa gruvor och gruvfält har tilläggsdokument som presenteras sida vid sida gruvkartan. Gruvkartorna är också sökbara via geografisk sökning.

Syftet med digitaliseringen är att göra materialet tillgängligt för alla och att samtidigt bevara originalkartorna i dess nuvarande skick.

Senast granskad 2020-09-25