Lättläst om SGU

Välkommen till vår sida med lättläst information om Sveriges geologiska undersökning, SGU. Här kan du läsa om vad SGU är och vad vi gör.

SGU är den statliga myndighet som arbetar med geologi. Vi ansvarar för frågor om berg, jord och grundvatten.

Vad är SGU?

SGU är en förkortning som står för Sveriges geologiska undersökning. SGU är en myndighet. Sveriges riksdag och regering bestämmer vad SGU ska arbeta med. Det beskrivs i ett brev från regeringen som kallas regleringsbrev. I brevet står vad SGU ska arbeta med under året och hur mycket pengar myndigheten får varje år.

På SGU arbetar ungefär 260 personer. Vi har kontor i Uppsala, Lund, Göteborg, Malå och Luleå.

SGU:s högsta chef är generaldirektören. Hon heter Anneli Wirtén.

Vad arbetar SGU med?

SGU undersöker vilka sorters bergarter och jordarter som finns i Sverige. Vi undersöker också hur mycket grundvatten det finns och vad grundvattnet innehåller.

Du kan träffa på oss ute i skog och mark under våren, sommaren och hösten. Där tar vi reda på var olika bergarter och jordarter finns och var det finns vatten i marken. Vi tar även prover och undersöker vad de innehåller.

Vi undersöker också havets botten utanför Sveriges kuster. Då använder vi en båt med särskild utrustning.

Ibland täcker jord eller vatten berget. Då är det svårt att se vad det finns för bergarter. Då kan vi använda ett flygplan med särskild utrustning. Utrustningen gör att vi kan se igenom jorden och vattnet.

SGU ger också tillstånd att leta efter mineral. Vi är en av dem som beslutar om man ska få tillstånd att öppna en gruva.

Hur kan man använda SGU:s information?

Vi gör kartor och rapporter av all den information som vi samlar in. Informationen hjälper kommuner, myndigheter och företag när de planerar och fattar olika beslut.

SGU:s information används till exempel när man bygger vägar och hus eller när man borrar brunnar för dricksvatten och värme från jorden.

Informationen kan också användas för att hitta guld, järn och andra viktiga ämnen.

SGU:s information kan också användas för att hindra farliga ämnen från att komma ut i skogar, ängar, sjöar och hav.

Vad är geologi?

Geologi betyder läran om jorden. Geologi handlar till exempel om hur jordbävningar och vulkaner har skapat de bergarter och jordarter som finns idag.

Geologi handlar också om hur inlandsisen har format berg och jord i Sverige och hur vattnet i jord och berg rör sig. Det vattnet kallas grundvatten.

Senast granskad 2020-03-10