Är månadens grundvattennivåer normala för årstiden? Hur kommer klimatförändringen att påverka framtidens grundvattenbildning? Hur har grundvattennivåerna sett ut rent historiskt?

Hitta svaren och mycket annat på följande undersidor.