En blå skylt med texten "Grundvattnet"

Foto: Britt-Marie Ek, SGU

Grundvattennivåer

Är grundvattennivåerna normala för årstiden? Hur kan de förändras de närmaste månaderna? Kan jag själv få tillgång till data för grundvattennivåer? Detta och mycket annat om grundvatten­nivåer och SGU:s arbete med nivåövervakning kan du få svar på här. Här förklarar vi också hur du själv får tillgång till data över grundvatten­nivåer.

Aktuella grund­vatten­nivåer

Här hittar du de senaste kartorna för de aktuella grund­vatten­nivåerna. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12. Du kan också ladda ner kartorna.

Tidigare grund­vatten­nivåer

 

Här kan du välja valfritt mellan tidigare kartor för grundvattennivåer och avvikelser från det normala för årstiden. Du kan jämföra nivåerna vid fyra olika tillfällen.

Framtida grund­vatten­nivåer

SGU beräknar grund­vatten­nivåer för kommande månaderna för olika väder­utveckling. Här kan du själv se kartor för de olika fallen.

Puff-Matstation-2.png

Kartvisare och diagram för mätstationer

I denna kartvisare kan du se och ladda ner uppmätta nivåer för de mätstationer som SGU ansvarar för eller ingår i miljöövervakningen av grundvatten. För en del stationer presenteras också beräknade nivåer.

liten_bild_beräknade_nivåer2.png

Kartvisare och diagram för beräknade nivåer

SGU beräknar nivåer över hela Sverige, även för områden utan mätstationer. Här kan du se och ladda ner beräknad fyllnadsgrad för det område du själv är intresserad av.

 

 

Om grund­vatten­nivåer

Vill du veta mer om grund­vatten­nivåer, vad som skiljer stora och små grund­vatten­magasin, hur SGU mäter och beräknar nivåer, gör kartor, med mera, kan du hitta mer detaljerad information här.

Ladda ned grund­vatten­data

Vill du ladda ned data för många stationer samtidigt? Här får du tillgång till SGU:s nivå­mätningar uppdelat per län. För automatiska mätningar redovisas här endast medel­värdet för varje dygn. Vill du ladda ned samtliga mätningar för några specifika stationer kan du göra det via SGU:s kartvisare.

Risk för vatten­brist

I samarbete med SMHI har SGU tjänsten ”Risk för vattenbrist” för att under­lätta för­beredelser inför en eventuell vattenbrist.

Senast granskad 2022-12-16