Skillnaden mellan små och stora magasin. Kajsa Bovin förklarar: