För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Aktuella grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika typer av kartor: Grundvattensituation, vilket är i förhållande till normalt för årstiden, och Fyllnadsgrad, vilket är i förhållande till normalt oavsett årstid. Du väljer själv vilken typ du vill se. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.

Om stora och små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. De återfinns i princip i hela Sverige i till exempel morän och urberg. Både grävda och borrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. De finns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) samt ibland i sedimentär berggrund. Stora magasin är inte lika allmänt förekommande i Sverige som små magasin, men de är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om stora och små grundvattenmagasin

Ladda ned kartbilderna

Ladda ned kartbilder och teckenförklaringar via länkarna nedan.

Grundvattensituation

Ladda ned senaste kartbilden för Grundvattensituation - små magasin (nytt fönster) 

Ladda ned senaste kartbilden för Grundvattensituation - stora magasin (nytt fönster)

Ladda ned teckenförklaring för Grundvattensituation - små magasin (nytt fönster)

Ladda ned teckenförklaring för Grundvattensituation - stora magasin (nytt fönster)

Fyllnadsgrad

Ladda ned senaste kartbilden för Fyllnadsgrad - små magasin (nytt fönster)

Ladda ned senaste kartbilden för Fyllnadsgrad - stora magasin (nytt fönster)

Ladda ned teckenförklaring för Fyllnadsgrad - små magasin (nytt fönster)

Ladda ned teckenförklaring för Fyllnadsgrad - stora magasin (nytt fönster)

Senast granskad 2022-07-05

Grundvattensituationen vecka 32

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna fortsatt under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. Nivåerna är mycket under de normala i större delen av östra Götaland. Även i delar av västra Götaland, nordvästra Svealand och Norrlands kustland är nivåerna mycket under de normala. I större delen av Norrlands inland och fjälltrakter är grundvattennivåerna normala eller över de normala för årstiden.

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i stora delar av Svealand och Götaland. I Östergötlands län, Södermanlands län, västra delen av Dalarnas län och på Gotland är nivåerna mycket under de normala. Nivåerna är över de normala i större delen av Norrland.

Meddelande om risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer

Små magasin

Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län 
Hallands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

Stora magasin

Gotlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Stockholms län
Södermanlands län
Östergötlands län

Läs mer om risk för vattenbrist

Om kartor för grundvattensituation och fyllnadsgrad

Kartorna för grundvattensituation visar nivåer i förhållande till de normala för årstiden. De tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med nivåer för motsvarande årstid under åren 1961 till och med föregående år.

Kartorna för fyllnadsgrad visar istället nivåerna i förhållande till de normala oavsett årstid, vilket är ett mått på hur relativt fullt det är i ett grundvattenmagasin. De tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med ett genomsnitt av samtliga nivåer under åren 1961 till och med föregående år.

Båda typer av kartor visar en generell situation för naturliga grundvattennivåer. Lokala avvikelser kan förekomma, speciellt i grundvattenmagasin som är påverkade av vattenuttag. SGU beräknar grundvattensituation och fyllnadsgrad med hjälp av en modell baserad på tidigare uppmätta grundvattennivåer samt väderdata.

Det förekommer osäkerheter i beräkningarna i större delen av fjällkedjan och i Småländska höglandet för stora magasin. SGU håller på att undersöka detta och åtgärdar så snart som möjligt.