Om grundvattennivåer

Här finns mer ingående information om grundvattennivåer för den som vill veta mer och sätta sig in i detaljer. Det rör sig exempelvis om vad grundvattennivå egentligen är eller vad det är för skillnad på små och stora grundvattenmagasin. Här finns även djupare information om hur SGU beräknar aktuella och framtida grundvattennivåer, och hur kartor framställs.