Kartvisare och diagram för mätstationer

I denna kartvisare visas uppmätta nivåer för de mätstationer som ingår i SGU:s grundvattennät.

För utvalda mätstationer där SGU betraktat beräkningsmodellen som tillräcklig bra presenteras också beräknade nivåer. Du väljer stationer genom markering i kartan eller genom sökformulär. I kartan kan du klicka på en enstaka station eller välja flera genom ctrl + markering av område med vänsterklick. Därefter väljer du vilken typ av data och jämförelse du vill göra eller om du vill ladda ner mätdata för specifika stationer.

Söker du efter beräknade nivåer för ett område där mätstation saknas hänvisar vi till

Kartvisare och diagram för beräknade nivåer

 

Så mäter SGU grundvattennivåer
Så beräknar SGU aktuella grundvattennivåer

Här finns SGU:s övriga kartvisare

Senast granskad 2020-12-10