Startsidan

Kritiska och strategiska råvaror

Lepidolit är ett mineral som är viktig som råvara vid framställning av litium.

Lepidolit är ett mineral som är viktig som råvara vid framställning av litium.

Vårt samhälle och industri har ett stort behov av råvaror, av vilka metaller och mineral utgör en stor andel. EU har därför listat 34 råvaror som bedöms som kritiska och/eller strategiska för vårt samhälle och för välfärden. En stor del av produktionen av dessa sker utanför EU. Det finns däremot en betydande mängd fyndigheter av kritiska metaller och mineral inom EU, bland annat i Sverige.

Läs mer om kritiska och strategiska råvaror

Geologiska data

Utsnitt av karta i GIS-program.

Om du har behov av att arbeta med geologisk information, för exempelvis analyser, så finns det flera sätt att få tillgång till data från SGU. Vi har dels visningstjänster och dels datamängder som du kan ladda ned eller beställa från oss.

Upptäck våra geologiska data

Kartvisare Jordarter

Utsnitt karta.

Kartvisaren Jordarter 1:25 000–1:100 000 ger en översiktlig bild av jordarternas egenskaper. Informationen kan användas som underlag för planering, analys, forskning och utbildning.

Gå till kartvisaren Jordarter

Aktuella grundvattennivåer

Bild på barn vid vattenpöl.

Varje vecka presenterar SGU kartor för aktuella grundvattennivåer för hela landet. I kartorna kan du också se om grundvattennivåerna är normala för årstiden och hur de kan tänkas förändras de närmaste månaderna.

Se aktuella grundvattennivåer

Jordbävningar och vulkaner

Svavelutfällningar visas sig som en dimma över vulkanen.

Foto: Pär Weihed

Både vulkanutbrott och jordbävningar beror på rörelser i jordens yttre delar. Rörelserna uppstår på grund av storskaliga processer i planetens inre. Här får du lära dig mer.

Läs mer om vulkaner

Uran

Bild på uranoxid.

Uran har kommit att bli en av våra mest omdiskuterade råvaror. Var finns det uran i Sverige? Vad gäller för prospektering och brytning? Här får du svar på dessa och andra frågor om uran.

Läs mer om uran

Lediga tjänster på SGU

Bild på blött blad.

Just nu har vi ett flertal lediga tjänster på SGU. Vi söker bland annat extrageologer och enhetschefer.

Se alla lediga tjänster

Frågor och svar

Fler frågor och svar

Vårt viktiga grundvatten

Ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser

Geologisk information för samhällsplanering

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Vi visar vägen till hållbar användning av jord, berg och grundvatten i en föränderlig värld. SGU är ledande för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser, samt främjar hållbar tillväxt och företagande.

Läs mer om SGU och vårt uppdrag