Startsidan

Grafik: Tove Wendelin, SGU

Grafik: Tove Wendelin, SGU.

Grundvattennivåer

Vägskylt: Grundvattnet. Miljö: vägskylten står längs med en väg, i bakgrunden syns träd.

Klicka här för att se senaste veckans grundvattennivåer.

Foto: Britt-Marie Ek, SGU.

Är grundvattennivåerna normala för årstiden? Hur ser tillströmningen av grundvatten ut? Svaren på dessa frågor samt mycket mer får du på våra sidor om grundvattennivåer.

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika typer av kartor; Grundvattennivåer och Fyllnadsgrad. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Sidan öppnas i nytt fönster.

Aktuella grundvattennivåer (nytt fönster)

Webbinarium om geovetenskaplig forskning

Foto: SGU.

Den 11 november presenterar forskare de projekt som utförs med stöd från SGU. Webbseminariet är ett samarbete mellan SGU, Geologiska Föreningen och Geosektionen och är öppet för alla.

Läs mer om FoU här

Brunnsarkivet

Ett handtag på en pump tillhörande en brunn.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

I Brunnsarkivet hittar du uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data.

Läs mer om Brunnsarkivet

Lediga tjänster

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer