Startsidan

En dataskärm. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU

Framsidan av en rapport. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU.

Kartblad med "här är du"-markör. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU

Aktuella grundvattennivåer

Vattenpöl.

Varje vecka presenterar SGU kartor för aktuella grundvattennivåer för hela landet. I kartorna kan du också se om grundvattennivåerna är normala för årstiden och hur de kan tänkas förändras de närmaste månaderna.

Se aktuella grundvattennivåer

Frågor och svar

Fler frågor och svar

Uran

Alunskiffer. Foto: Mikael Erlström/SGU.

Uran har kommit att bli en av våra mest omdiskuterade råvaror. Var finns det uran i Sverige? Vad gäller för prospektering och brytning? Här får du svar på dessa och andra frågor om uran.

Läs mer om uran

CCS - Koldioxidlagring

Koldioxidlagring

Bild: Daniel Sopher/SGU

Carbon Capture and Storage, eller CCS, är ett sätt att minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären genom att avskilja och lagra koldioxiden permanent i berggrunden.

Läs mer om CCS

Sulfidjord och sur sulfatjord

En hand som håller i sur sulfatjord. Foto.

I områden med sulfidjordar kan sura sulfatjordar bildas. Miljöproblemen med sur sulfatjord är förknippad med vatten med lågt pH och att skadliga metaller kommer ut i vattendrag.

Läs mer om sur sulfatjord

Energitorv

Bild som visar torvmark. Foto.

Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

I Sverige finns stora områden med torvmark. I en inventering bedömdes 340 000 hektar som utvinningsbart, vilket motsvarar cirka 3 800 TWh.

Läs mer om energitorv

Användarstöd för geologiska frågor - SGU:s digitala vägledningar och handledningar

Berg, amfibolitgnejs. Foto.

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer