Startsidan

En dataskärm. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU

Framsidan av en rapport. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU.

Kartblad med "här är du"-markör. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU

Kritiska metaller och mineral – så ser tillgången ut i Sverige och EU

REE-mineraliserad varp i Norberg. Foto.

REE-mineraliserad varp i Norberg.

Foto: Erik Jonsson, SGU.

Sverige och EU är starkt beroende av import av råvaror. Egen produktion är viktig för försörjningstryggheten. En stor del av Sveriges befolkning tycker att gruvnäringen ska ges möjligheter att bidra.

EU har pekat ut 30 kritiska råvaror som är avgörande för Europas ekonomi. Prospektering, gruvdrift och återvinning är nödvändiga delar av samhällsbygget.

SGU bidrar med geologisk kunskap som ökar sannolikheten att hitta fyndigheter som kan lösa behoven.

Läs mer om kritiska råvaror

Forskningsinfrastruktur inom geovetenskap

Vetenskapsrådet (VR) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bjuder in till en eftermiddag om forskningsinfrastrukturer av relevans för geovetenskaper med stöd av nationell finansiering.

Läs mer om webbinariet

Grundvattennivåer

En svensk vägskylt med ortsnamnet Grundvattnet. I bakgrunden syns träd. Foto.

Foto: Britt-Marie Ek, SGU.

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika kartor; Grundvattensituation och Fyllnadsgrad. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Aktuella grundvattennivåer

Kontinentalsockellagen

Sandbank vid havet, Skåne. Foto.

För att utforska och utvinna naturtillgångar från svensk havsbotten behövs tillstånd enligt kontinentalsockellagen. 

Läs mer om kontinentalsockellagen

Grundvattendagarna 2022

Den 18–19 oktober är det återigen dags för alla som arbetar med grundvattnet att träffas och utbyta erfarenheter med varandra, den här gången i Göteborg. 

Läs mer om Grundvattendagarna 2022

Brunnsarkivet/databasen Brunnar

En handpump på en grävd vattenbrunn. Foto.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

I Brunnsarkivet, eller som den egentligen heter databasen Brunnar, finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data. 

Läs mer om Brunnsarkivet

Markradon

isälvsavlagring.

Foto: Esko Daniel, SGU.

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader.

Läs mer om markradon

Användarstöd för geologiska frågor - SGU:s digitala vägledningar och handledningar

Berg, amfibolitgnejs. Foto.

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer