Startsidan

Kritiska och strategiska råvaror

Litiummineral spodumen.

Vårt samhälle och industri har ett stort behov av råvaror, av vilka metaller och mineral utgör en mycket stor andel. I Europa konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men producerar endast tre procent. Vi är alltså till stor del beroende av import. Enligt EU måste produktionen i Europa öka.

Läs mer om kritiska och strategiska råvaror

Aktuella grundvattennivåer

Bild på barn vid vattenpöl.

Varje vecka presenterar SGU kartor för aktuella grundvattennivåer för hela landet. I kartorna kan du också se om grundvattennivåerna är normala för årstiden och hur de kan tänkas förändras de närmaste månaderna.

Se aktuella grundvattennivåer

Uran

Alunskiffer. Foto: Mikael Erlström/SGU.

Uran har kommit att bli en av våra mest omdiskuterade råvaror. Var finns det uran i Sverige? Vad gäller för prospektering och brytning? Här får du svar på dessa och andra frågor om uran.

Läs mer om uran

Skred och ras

Bild på skred vid järnväg. Foto: Johan Norrlin/SGU.

Naturolyckor i Sverige orsakade av skred kostar samhället stora summor. Många orter, enskilda fastigheter, vägar och järnvägar ligger på lermark. Om lermarken sluttar eller gränsar till vatten kan det inträffa skred eller ras.

Läs mer om skred

Frågor och svar

Fler frågor och svar

Vårt viktiga grundvatten

Ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser

Geologisk information för samhällsplanering

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Vi visar vägen till hållbar användning av jord, berg och grundvatten i en föränderlig värld. SGU är ledande för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser, samt främjar hållbar tillväxt och företagande.

Läs mer om SGU och vårt uppdrag