Startsidan

En dataskärm. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU

Framsidan av en rapport. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU.

Kartblad med "här är du"-markör. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU

Här kartlägger SGU under fältsäsongen 2022

Bild på geologer som kartlägger

SGU:s geologer tar prover från en gammal varphög nära Tunaberg, Södermanland.

Foto: Fredrik Karlsson

Från tidig vår till sen höst kartlägger SGU:s geologer och geofysiker berg, jord, grundvatten och havsbotten runt om i Sverige. I denna kartvisare visar vi var och när vi gör våra undersökningar under fältsäsongen 2022. Kartan kommer att uppdateras löpande.

Under säsongen 2022 ligger fokus på bland annat kartläggning av sekundära resurser, geofysiska flygmätningar, undersökning av förorenade sediment och jordarter.

Till kartvisaren Här kartlägger vi

Grundvattennivåer

En svensk vägskylt med ortsnamnet Grundvattnet. I bakgrunden syns träd. Foto.

Foto: Britt-Marie Ek, SGU.

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika kartor; Grundvattensituation och Fyllnadsgrad. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Aktuella grundvattennivåer

Kontinentalsockellagen

Sandbank vid havet, Skåne. Foto.

För att utforska och utvinna naturtillgångar från svensk havsbotten behövs tillstånd enligt kontinentalsockellagen. Tillståndsplikten omfattar även undersökning inför vindkraftverk samt nedläggande av kablar och ledningar till havs.

Läs mer om kontinentalsockellagen

Geologiska föreningen 150 år

Den 17-19 augusti 2022 firar Geologiska föreningen 150 år med ett jubileumsmöte i Uppsala. Under mötet kommer nära 200 presentationer av geovetenskaplig forskning äga rum, som föreläsningar och som postrar.

Läs mer om 150-årsjubileet

Brunnsarkivet/databasen Brunnar

En handpump på en grävd vattenbrunn. Foto.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

I Brunnsarkivet, eller som den egentligen heter databasen Brunnar, finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data. Databasen Brunnar är viktig för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning.

Läs mer om Brunnsarkivet

Kritiska råvaror

Litiummineral

Litiummineral

Europa konsumerar en fjärdedel av världens råvaror, men producerar endast tre procent. Läs mer om vårt importberoende, och det arbete som görs för att bli mer självförsörjande.

Läs mer om kritiska råvaror

Grundvattendagarna 2022

Den 18-19 oktober är det återigen dags för alla som arbetar med grundvattnet att träffas och utbyta erfarenheter med varandra, den här gången i Göteborg. 

Läs mer om Grundvattendagarna 2022

Användarstöd för geologiska frågor - SGUs digitala vägledningar och handledningar

Berg, amfibolitgnejs. Foto.

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer