Startsidan

En dataskärm. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU

Framsidan av en rapport. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU.

Kartblad med "här är du"-markör. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU

Sällsynta jordartsmetaller

Neodymmagneter.

Neodymmagneter.

Sällsynta jordartsmetaller (LREE och HREE) är en grupp grundämnen som bland annat används till starka magneter i elektriska motorer och generatorer, till exempel i vindkraftverk. De används även till katalysatorer, batterier, bränsleceller samt i halvledare och mikrochips. Flera av ämnena upptäcktes i Sverige på 1800-talet.

Läs mer om sällsynta jordartsmetaller

Kontinentalsockellagen

Bild på havet.

Kontinentalsockeln är den del av havsbottnen som tillhör en kontinentalplatta. Tillstånd att utforska kontinentalsockeln meddelas normalt av Sveriges geologiska undersökning.

Läs mer om kontinentalsockellagen

CCS - Koldioxidlagring

Koldioxidlagring

Bild: Daniel Sopher/SGU

Carbon Capture and Storage, eller CCS, är ett sätt att minska de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären genom att avskilja och lagra koldioxiden permanent i berggrunden.

Läs mer om CCS

Energitorv

Bild som visar torvmark. Foto.

Foto: Gustav Sohlenius, SGU.

I Sverige finns stora områden med torvmark. I en inventering bedömdes 340 000 hektar som utvinningsbart, vilket motsvarar cirka 3 800 TWh.

Läs mer om energitorv

Frågor och svar

Fler frågor och svar

Användarstöd för geologiska frågor - SGU:s digitala vägledningar och handledningar

Berg, amfibolitgnejs. Foto.

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer