Startsidan

Uran

Uranoxid.

Uran har kommit att bli en av våra mest omdiskuterade råvaror. Var finns det uran i Sverige? Vad gäller för prospektering och brytning? Här får du svar på dessa och andra frågor om uran.

Läs mer om uran

Geologiska data

Utsnitt av karta i GIS-program.

Om du har behov av att arbeta med geologisk information, för exempelvis analyser, så finns det flera sätt att få tillgång till data från SGU. Vi har dels visningstjänster och dels datamängder som du kan ladda ned eller beställa från oss.

Upptäck våra geologiska data

Kartvisaren Jordarter 1:25 000-1:100 000

Utsnitt karta.

Kartvisaren Jordarter 1:25 000–1:100 000 ger en översiktlig bild av jordarternas egenskaper. Informationen kan användas som underlag för planering, analys, forskning och utbildning.

Gå till kartvisaren Jordarter 1:25 000-1:100 000

Tillfälliga störningar i våra tjänster

Under måndag 27 maj kl 9–9.30 genomför SGU systemunderhåll på följande tjänster. Under denna tid kan dessa vara svåra att nå. 

  • Telefonväxel
  • Kartvisare
  • Inrapporteringstjänster, ex Brunnsarkivet
  • GeoLagret
  • Grundvattennivåkartor
  • Nedladdningsbar geologisk data och visningstjänster

Aktuella grundvattennivåer

Bild på barn vid vattenpöl.

Varje vecka presenterar SGU kartor för aktuella grundvattennivåer för hela landet. I kartorna kan du också se om grundvattennivåerna är normala för årstiden och hur de kan tänkas förändras de närmaste månaderna.

Se aktuella grundvattennivåer

Jordbävningar och vulkaner

Svavelutfällningar visas sig som en dimma över vulkanen.

Foto: Pär Weihed

Både vulkanutbrott och jordbävningar beror på rörelser i jordens yttre delar. Rörelserna uppstår på grund av storskaliga processer i planetens inre. Här får du lära dig mer.

Läs mer om vulkaner

Lediga tjänster på SGU

Bild på blött blad.

Just nu har vi ett flertal lediga tjänster på SGU. Vi söker bland annat flera drifttekniker och en enhetschef.

Se alla lediga tjänster

Frågor och svar

Fler frågor och svar

Vårt viktiga grundvatten

Ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser

Geologisk information för samhällsplanering

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Vi visar vägen till hållbar användning av jord, berg och grundvatten i en föränderlig värld. SGU är ledande för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser, samt främjar hållbar tillväxt och företagande.

Läs mer om SGU och vårt uppdrag