Startsidan

En vattenkran dr en vattendroppa kommer från kranen. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU

En dataskärm. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU

Framsidan av en rapport. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU.

Kartblad med "här är du"-markör. Illustration.

Grafik: Tove Wendelin, SGU

Aktuella grundvattennivåer

Vattenpöl.

Varje vecka presenterar SGU kartor för aktuella grundvattennivåer för hela landet. I kartorna kan du också se om grundvattennivåerna är normala för årstiden och hur de kan tänkas förändras de närmaste månaderna.

Se aktuella grundvattennivåer

CCS - Koldioxidlagring

Bild på solnedgång över en kust.

Carbon Capture and Storage (CCS) är ett sätt att minska de storskaliga utsläppen av koldioxid genom att avskilja och lagra koldioxid permanent i berggrunden.

Läs mer om CCS

Uran

Alunskiffer. Foto: Mikael Erlström/SGU.

Uran har kommit att bli en av våra mest omdiskuterade råvaror. Var finns det uran i Sverige? Vad gäller för prospektering och brytning? Här får du svar på dessa och andra frågor om uran.

Läs mer om uran

Kritiska och strategiska råvaror

Bild på litiummineral.

Litiummineralet spodumen, från Bergby, Gävleborgs län.

Foto: Martiya Sadeghi/SGU

EU har listat 34 mineral och metaller som bedöms som kritiska och/eller strategiska för vårt samhälle och för välfärden.

Läs mer om kritiska råvaror

Frågor och svar

Fler frågor och svar

Användarstöd för geologiska frågor - SGU:s digitala vägledningar och handledningar

Berg, amfibolitgnejs. Foto.

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Vi visar vägen till hållbar användning av jord, berg och grundvatten i en föränderlig värld. SGU är ledande för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser, samt främjar hållbar tillväxt och företagande.

Läs mer om SGU och vårt uppdrag