Startsidan

Grafik: Tove Wendelin, SGU.

Kritiska metaller och mineral – så ser tillgången ut i Sverige och EU

REE

REE-mineraliserad varp i Norberg.

Foto: Erik Jonsson

Sverige och EU är starkt beroende av import av råvaror. Egen produktion är viktig för försörjningstryggheten. En stor del av Sveriges befolkning tycker att gruvnäringen ska ges möjligheter att bidra.

EU har pekat ut 30 kritiska råvaror som är avgörande för Europas ekonomi. Prospektering, gruvdrift och återvinning är nödvändiga delar av samhällsbygget.

SGU bidrar med geologisk kunskap som ökar sannolikheten att hitta fyndigheter som kan lösa behoven.

Läs mer om kritiska råvaror

Grundvattennivåer

Aktuella grundvattennivåer visas i två olika typer av kartor; Grundvattensituation och Fyllnadsgrad. Kartorna uppdateras varje tisdag klockan 12.00.

Aktuella grundvattennivåer

Vill du vara med i Samverkan för innovation?

Har du erfarenhet av arbete inom förorenade områden och idag har rollen som huvudman för projekt med bidrag från Naturvårdsverket? Samverkan för innovation är ett nätverk för dig och andra huvudmän.

Delta i Samverkan för innovation

Spännande geologi i Bergslagen

SGU undersöker på nytt områden i Bergslagen för att hitta spännande material. Många av de material som behövs i teknik för grön omställning kan finnas kvar i gammalt avfall eller i berget.

Läs mer om SGUs arbete i Bergslagen

Lediga tjänster

Om det är tomt nedan har vi tyvärr inga lediga tjänster att erbjuda för tillfället.

SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige.

Vi är den myndighet i Sverige som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt.

Läs mer