Vägledning Vattenförvaltning av grund­vatten

Vattenförvaltning av grund­vatten

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit fram detta väglednings­dokument för vattenförvaltningen av grundvatten. Vägledningen ger förtydligande information till SGU:s föreskrifter och förslag till tillvägagångs­sätt för att svensk vattenförvaltning ska följa de krav som ställs på grundvatten­arbetet enligt ram­direktivet för vatten (direktiv 2000/60/EG).