SGU:s visselblåsarfunktion och rapporteringstjänst

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden skyddar den som i ett arbetsrelaterat sammanhang rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen där det finns ett allmänintresse av att missförhållandena kommer fram.

För att möta de krav som lagen uppställer har SGU en tjänst för visselblåsning. Exempel på missförhållanden kan vara att lagar eller interna regelverk inte följs. Skyddet gäller inte endast för anställda hos SGU utan även för till exempel de praktikanter, konsulter och entreprenörer som myndigheten anlitar.

Den som rapporterar får inte heller göras ansvarig för att ha åsidosatt en tystnadsplikt. Ansvarsfriheten gäller dock inte så kallade kvalificerade tystnadsplikter och skyddet gäller inte för rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

För att säkerställa ett tryggt och säkert förfarande för rapportering har SGU en tjänst för visselblåsning som du hittar via länk på den här sidan samt i webbplatsens sidfot. Genom tjänsten kan du rapportera skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte. Uppgifterna du lämnar kan endast ses av SGU:s interna visselblåsarfunktion. Gentemot myndigheten i övrigt gäller sekretess. Du har också rätt att få återkoppling på din rapport. Återkopplingen sker enbart i systemet och du får, då du är anonym, inget meddelande eller återkoppling via mail. Spara id och lösenord som du får i systemet när du skickat in din rapport, så kan du logga in i ditt ärende.

SGU:s interna visselblåsarfunktion består av verksjurist, säkerhetschef och internrevisor. De bedömer om de rapporterade uppgifterna utgör missförhållanden av allmänintresse och lämnar därefter ett utlåtande om missförhållandena inklusive förslag på åtgärder till generaldirektören.

Har du frågor om lagen och vad som gäller för rapportering?

Kontakta någon ur vår visselblåsarfunktion: verksjurist, säkerhetschef eller internrevisor. Du når dem via vår växel, 018-17 90 00.

SGU:s tjänst för visselblåsning

Klicka här för att komma till SGU:s tjänst för visselblåsning (whistle.qnister.com, nytt fönster)

Senast granskad 2023-10-19