Faktura till SGU

Elektroniska fakturor

Från den 1 april 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Om du har ett avtal med oss som tecknats före den 1 april 2019, och som inte ställer krav på e-faktura, ser vi ändå gärna att du skickar elektroniska fakturor. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Referens

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har en ny ekonomimodell from 1 januari 2023.

Detta innebär att de koder och uppgifter som måste finnas på inkommande fakturor måste förändras.

Tabellen visar de uppgifter som ska finnas med. Fakturatext avser information som skriv på fakturan.

Typ av märkning Typ av information Förklaring Exempel
Referens Projekt När projekt finns. Fem eller sex siffror. Annars lämnas det tomt. 88056 eller 880521
Referens Kostnadsställe När projekt INTE finns. Fem eller sex siffror. Annars lämnas tomt. 40030
Fakturatext Referensperson Den hos SGU som leveransgodkänner. Agneta Berg
Fakturatext Avtal Ramavtal eller avtal. Utgörs av ett diarienummer. 423-23/2023
Fakturatext Beställning När separat beställningsnummer finns. Beställning görs mot ramavtal. Utgörs av ett diarienummer. 34240-2145/2022

Uppgift kring vad som ska finnas med enligt ovan lämnas av den person på myndigheten som gör beställningen.

Vid eventuella andra frågor kontakta ekonomiservice@sgu.se.

Var i xml-filen som uppgift om organisationskod ska anges beror på vilket format ni som leverantör eller med hjälp av er VAN-operatör väljer att skicka fakturan i.

Faktura i PEPPOL BIS Billing 3 format:
Organisationskod ska anges i fältet ”Buyer Reference” i xml-filen.

Faktura i Svefaktura 1.0 format:
Organisationskod ska anges i fältet ”Requisitionist Document Reference” i XML-filen.

Fakturabilagor

Endast stödjande handlingar till e-fakturan – exempel tidrapporter, materialsammanställningar, kvitton eller fakturor från underleverantörer får bifogas.

Observera att fakturabild ej ska skickas med som bilaga!

Peppol-nätverket

Sveriges geologiska undersökning, SGU, tar emot elektroniska fakturor i första hand via Peppol-nätverket.

 • Peppol-ID: 0007:2021002528

Fakturaväxel/VAN-tjänst

Vi tar även emot elektroniska fakturor via fakturaväxel/VAN-tjänst.

 • PartsID/EDI-adress: 2021002528 
 • GLN-nummer: 7309861012249
 • VAN-operatör: Opus Capita
 • Teknisk mottagningsadress: https://editorggw.infodata.se:9443/msh

Fakturaportalen 

Saknar ni egen teknisk lösning för att skicka e-fakturor kan ni använda er av Fakturaportalen. Här kan man kostnadsfritt skicka upp till 25 fakturor per månad. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. 

För att börja skicka fakturor via Fakturaportalen gör så här:

 1. Registrera ert företag hos Fakturaportalen (https://web.fakturaportalen.se/register)
 2. Bekräfta registreringen genom att svara på ett aktiveringsmail som skickas till dig.
 3. Logga in på Fakturaportalen (https://web.fakturaportalen.se/login)
 4. Vid första inloggningstillfället behöver ni ange "Medlems betalningsinformation". Gå till Inställningar->Skicka->Medlems betalningsinformation
 5. Registrera fakturan

Mer information för att komma i gång med att skicka fakturor via Fakturaportalen finns i Lathund_Fakturaportalen som du hittar till höger under rubrik Relaterad information  För dig som inte är momsregistrerad, se även  Skapa e-faktura utan momsregistreringsnummer.

En faktura till SGU ska innehålla följande: 

 • Fakturanummer
 • Säljarens namn och adress 
 • Köparens namn och adress (Sveriges geologiska undersökning, Ecit2021002528, Box 7016, 831 07 ÖSTERSUND) 
 • Referens: Enligt ovan 
 • Uppgift om diarienummer, avtalsnummer eller ordernummer om detta finns 
 • Fakturadatum 
 • Förfallodatum (SGU tillämpar 30-dagars betalningsvillkor) 
 • Datum för varuleverans eller utförandet av tjänsterna 
 • Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art 
 • Säljarens organisationsnummer + momsregistreringsnummer 
 • Uppgifter om säljaren är registrerad för F-skatt och/eller A-skatt 
 • Tillämpad skattesats, beskattningsunderlag samt momsbelopp. Vid befrielse från moms – hänvisa till relevant bestämmelse i ML eller i mervärdesskattedirektivet. (Observera att SGU omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster.) 
 • Säljarens bankgiro/plusgiro/bankkontonummer

Övrig information

SGU:s organisationsnummer: 202100-2528

SGU:s VAT-nummer: SE202100252801

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser ska skickas med e-post till:

ekonomiservice@sgu.se

alternativt postas till

Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 UPPSALA

Mer information om e-faktura för dig som leverantör finns att läsa på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning, se länk till höger under rubrik Relaterad information.

Senast granskad 2023-02-22