För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Om webb­platsen

Syftet med SGUs webbplats är att underlätta åtkomsten till vår information. Via webbplatsen vill vi också informera om vår verksamhet och sprida kunskap om geologi och dess tillämpningar. Vår strävan är att innehållet på webbplatsen ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt.

Struktur

Det ska vara enkelt att hitta på webbplatsen. Därför är innehållet strukturerat utifrån behoven hos våra största målgrupper.

Tillgängligt för många

Vi vill att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt för så många som möjligt, oavsett teknisk utrustning eller eventuell funktionsnedsättning. Därför är webbplatsen byggd enligt gällande standarder.

Webbplatsen är anpassad i enlighet med W3C:s (World Wide Web Consortium) riktlinjer WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). WCAG ger riktlinjer om hur innehåll på webben kan göras mer tillgängligt för människor med funktionsnedsättning. Riktlinjerna är avsedda för alla som utvecklar innehåll för webben.

Anpassat för mobil och surfplatta

För att öka användarvänligheten har vi skapat en webbplats med så kallad responsiv design. Tekniken gör så att webbsidan både skalar grafik och anpassar layout utifrån storlek på webbläsarfönstret. Webbplatsen anpassar sig automatiskt till formatet på din dator, läsplatta eller telefon.

Talande Webb

Du kan lyssna på webbplatsens innehåll genom hjälpmedlet Talande Webb. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, sparar uppläst tal som mp3 och markerar den text som läses upp. Talande Webb är gratis för dig som användare.

Pdf-filer

För att öppna pdf-filer på vår webbplats krävs programvaran Acrobat Reader som är gratis.

Adobe Flash Player

Adobe Flash Player är ett så kallat insticksprogram som du kan komma att behöva för att ta del av en del av vår information på webbplatsen. Programvaran möjliggör bland annat uppspelning av film. Den är gratis att installera på din dator.

Länkningspolicy

Länka gärna till sgu.se men tänk på att:

  • Inte använda SGUs logotyp för att länka till vår webbplats. Vi vill undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • Länka så att vår webbplats inte placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.
  • Undvika att länka till enskilda dokument - adresserna kan ändras. Länka i stället till startsidan eller till en meny.

Upphovsrätt

SGUs information omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. SGUs information får inte bearbetas på ett sätt som innebär att informationen förvanskas eller upphovsrätten kränks på annat sätt.

Du får framställa analoga utskrifter av SGUs information för internt bruk och externt sprida enstaka analoga utskrifter. Du får även använda SGUs information i verksamhetsanknutna rapporter, remisser eller liknande, också för extern spridning.

Vid publicering eller annan användning av SGUs information ska SGU namnges enligt följande: © Sveriges geologiska undersökning.

Bilder

Kontakta SGUs kundtjänst om du vill använda en bild som finns på webbplatsen.

Om kakor på webbplatsen

Vi använder webbanalysverktyget Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Beteende hos besökarna analyseras, dock inte på individnivå, för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Analysverktyget använder webbkakor (cookies) och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen kommer att vidarebefordras till och lagras av Google Inc. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Om du gör det kan det innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel lyssnafunktionen, inte fungerar.

Engelsk språkversion

Delar av webbplatsen är översatt till engelska. De sidor som finns översatta nås genom att klicka på länken "In English" överst på varje sida (i sidhuvudet). Skulle du hamna på en sida som inte finns översatt så visas det genom ett pop-up fönster som talar om att sidan inte är översatt samt en fråga om du istället vill öppna den engelska startsidan.

Välkommen med synpunkter!

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår webbplats. Om du har synpunkter på webbplatsen eller har frågor är du välkommen att kontakta oss. Skicka dina synpunkter eller frågor till SGUs kundtjänst. Om ärendet rör en specifik sida kopiera då gärna in adressen till sidan (sidans url). Om ärendet rör ett specifikt problem ta gärna en skärmdump så är det lättare för oss att se det du ser och på så vis kunna härleda vad felet kan bero på.

Senast granskad 2020-10-16