En skylt med ordet "Källan", som är namnet på några gårdar i Dalarna.

Foto: Magdalena Thorsbrink/SGU

Inmatning av grundvattenuppgifter

Här hittar du våra tjänster för inmatning av grundvattenuppgifter: Grundvattenutredningar, Vattentäktsarkivet, Grundvattennivåer, Brunnsarkivet och Källarkivet.

Grundvattenutredningar

Här registrerar du rapporter om grundvattenutredningar.

Logga in i Grundvattenutredningar

Läs mer om tjänsten Grundvattenutredningar

Vattentäktsarkivet

Här matar du in information om vattenverk och vattentäkter.

Logga in i Vattentäktsarkivet

Grundvattennivåer

Här matar du in grundvattennivåer i Grundvattennätet.

Logga in i Grundvattennätet

Läs mer om Grundvattennätet

Brunnsarkivet

Här registrerar du brunnsprotokoll.

Registrera din brunn genom ett formulär här

Logga in i Brunnsarkivet (brunnsborrare)

Läs mer om Brunnsarkivet

Källarkivet

Här kan du registrera kallkällor.

Blanketten skickas till Sveriges geologiska undersökning, Kundtjänst, Box 670, 751 28 Uppsala eller till kundservice@sgu.se
Registrera kallkälla (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-02