En skylt med ordet "Källan", som är namnet på några gårdar i Dalarna.

Foto: Magdalena Thorsbrink/SGU

Inmatning av grundvattenuppgifter

Här hittar du våra tjänster för inmatning av grundvattenuppgifter.

Datavärdskap för grundvatten

Inom den nationella och regionala miljöövervakningen samlas en mängd data in. SGU är datavärd för den information som samlas in inom miljöövervakningen av grundvatten.

Rapportera data för grundvatten

Grundvattenutredningar

Här registrerar du rapporter om grundvattenutredningar.

Logga in i Grundvattenutredningar

Läs mer om tjänsten Grundvattenutredningar

Vattentäktsarkivet

Här matar du in information om vattenverk och vattentäkter.

Logga in i Vattentäktsarkivet

Grundvattennivåer

Här matar du in grundvattennivåer i Grundvattennätet.

Logga in i Grundvattennätet

Läs mer om Grundvattennätet

Brunnsarkivet

Här registrerar du brunnsprotokoll.

Registrera din brunn genom ett formulär här

Logga in i Brunnsarkivet (brunnsborrare)

Läs mer om Brunnsarkivet

Källarkivet

Här kan du registrera kallkällor.

Blanketten skickas till Sveriges geologiska undersökning, Kundtjänst, Box 670, 751 28 Uppsala eller till kundservice@sgu.se
Registrera kallkälla (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2023-05-31