Bild.

Foto: Cecilia Jelinek, SGU.

Sevärd geologi

Här presenterar vi några olika platser i Sverige som är värda ett besök för att se, förstå och uppleva den geologiska dimensionen av naturen. Här finns nästan alltid också en koppling mellan geologin och landskapet, växt- och djurlivet, samt vår kulturhistoria och samhällsnytta.

Spår av forntida liv, vulkaner, meteoriter, kontinentkrockar, bergskedjor som reser sig och vittrar ned igen... Landskapets uppbyggnad och variation kan i ett geologiskt perspektiv erbjuda nycklar till att förstå den naturhistoriska utvecklingen och de olika processer som verkat, och ibland fortfarande pågår.

Här ger vi några exempel på olika platser som genom sin geologi berättar om hur vår del av jordskorpan har bildats och varför landskapet ser ut som det gör – platser där de geologiska spåren är tydliga och ibland kanske lite säregna eller bara spännande och vackra.

Upptäck platserna


Fulufjällets nationalpark

Fjället är en flack sandstensplatå med branta skogbeklädda sidor. Både utmed fjällets branter och uppe på sandstensplatån finns vackra vyer, spännande miljöer, former och mönster. Hela Fulufjället är ett värdefullt geologiskt arv.


Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark i Bohuslän invigdes 2009. Det är Sveriges första marina nationalpark. Vattnen runt Koster är ovanligt rika på djur och alger, många av dem unika för Sverige. Dessutom finns här Sveriges enda kallvattenkorallrev.


Långban

Långbangruvan i Värmland är en svensk lokal med världsrykte för sin extraordinärt rikliga och exotiska mineralogi.


Världsarvet Höga kusten

År 2000 sattes Höga Kusten upp på UNESCOs världsarvslista för naturobjekt. Området är ett av de bästa exemplen i världen på hur nedisning och landhöjning påverkar jordytan. På ett begränsat område uppvisas en geologisk historia på 10 400 år. Vissa av processerna pågår än idag.


Bjurälvens karstlandskap - Geologiskt arv 2014

Karstlandskapet vid Bjurälven i nordligaste Jämtland, i Strömsunds kommun blev utsedd till vinnare i tävlingen Geologiskt Arv 2014 i konkurrens med några av Sveriges mest spännande geologiska sevärdheter.


Minnesfjället – Geologiskt arv 2012

Minnesfjället – kvarnstensgruvan med vågor i taket blev av SGU utsedd till vinnare i tävlingen Geologiskt Arv 2012. Välkommen att kliva in i den geologiska historien. Inne i gruvan Minnesfjället kan du se spår av 500 miljoner år gamla fossil – och havsvågorna som sköljde över dem.


Senast granskad 2023-03-28