Foto: Cecilia Jelinek, SGU.

Sevärd geologi

Här presenterar vi några olika platser i Sverige som är värda ett besök för att se, förstå och uppleva den geologiska dimensionen av naturen. Här finns nästan alltid också en koppling mellan geologin och landskapet, växt- och djurlivet, samt vår kulturhistoria och samhällsnytta.

Spår av forntida liv, vulkaner, meteoriter, kontinentkrockar, bergskedjor som reser sig och vittrar ned igen ... Landskapets uppbyggnad och variation kan i ett geologiskt perspektiv erbjuda nycklar till att förstå den naturhistoriska utvecklingen och de olika processer som verkat, och ibland fortfarande pågår.

Här ger vi några exempel på olika platser som genom sin geologi berättar om hur vår del av jordskorpan har bildats och varför landskapet ser ut som det gör – platser där de geologiska spåren är tydliga och ibland kanske lite säregna eller bara spännande och vackra.

Senast granskad 2020-11-09