Kartvisare Geologiskt intressanta platser

Kartvisaren Geologiskt intressanta platser innehåller information om geologiska platser som har ett intresse ur ett geologiskt vetenskapligt perspektiv och därmed visar geologiska naturvärden. De kan också vara besöksvärda eller användbara för att sprida geologisk kunskap.

Kartvisaren Geologiskt intressanta platser är till nytta för beslutsfattare och handläggare bland kommuner, regionerna och andra myndigheter. Produkten är också relevant för besöksnäringen, konsulter och allmänheten.

Kartvisaren Geologiskt intressanta platser innehåller bland annat uppgifter om platsernas namn, geografiska läge, geologiska värden samt andra natur- och kulturvärden med geologiska sammanhang.

För att se information på norska sidan måste du vara inzoomad mellan 0–20 km. Om du är utzoomad mer än 20 km får du ett meddelande om att data saknas.

Senast granskad 2022-10-10