Kartor och beskrivningar

För att åskådliggöra delar av vår insamlade information över Sveriges geologi tar vi fram digitala kartor. För vissa områden finns också mer omfattande beskrivningar som kompletterar kartbilden.

Utsnitt från en karta.

Serie K

Från 2005 samlas utgivningen av våra kartor och beskrivningar inom olika ämnesområden i serie K. Vanliga skalor i serien är 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:250 000 och 1:1 miljon, med separat beskrivning eller beskrivning på kartan.

Öppna en lista med allt som är publicerat i serie K i GeoLagret (nytt fönster).

Här kan du läsa om tidigare kartserier och vad de omfattar.

Gruvkartor

I GeoLagret finns gruvkartorna inskannade och metadatasatta, de innehåller kartor över gruvor i Sverige. Gruvkartorna fylls fortlöpande på med fler dokument i takt med att de digitaliseras. Gruvor och gruvfält utan kartmaterial saknar länk till kartdokument men presenteras ändå i sökresultaten. Vissa gruvor och gruvfält har tilläggsdokument som presenteras sida vid sida gruvkartan. Gruvkartorna är också sökbara via geografisk sökning.

Syftet med digitaliseringen är att göra materialet tillgängligt för alla och att samtidigt bevara originalkartorna i dess nuvarande skick.

Senast granskad 2024-01-03