För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer
Jag godkänner

Samhällsplanering

Samhällsplanering handlar om att i vid bemärkelse planera samhället och dess utveckling. Geologisk information och kunskap behövs som underlag för en hållbar utveckling av samhället i frågor som rör bebyggd miljö och hushållning med mark och vatten.

Mer på vår webbplats

 • Geologi för kommunal planering

  För en långsiktig hushållning med kommunens naturresurser behövs bland annat information om de geologiska förhållandena.

 • Miljömål

  Sveriges regering och riksdag har beslutat att Sverige till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen.

 • Låna en geolog

  Har du behov av geologisk information, men tycker det är svårt att hitta och förstå informationen? Då kan du få hjälp av en av våra experter under en dag.

 • Produkter

  Våra karttjänster, databaser, publikationer och andra produkter.