Kol.

Energimineral

Med energimineral menas råmaterial som är naturligt förekommande och som avger energi på olika sätt. Energimineral omfattar fossila bränslen, vilka avger energi vid förbränning, som råolja, naturgas, kol och torv. Det omfattar också mineral som avger energi vid kärnreaktioner, som uran och torium.

Uran

Uran används som bränsle i kärnkraftverk. Var finns det uran i Sverige? Vad gäller för prospektering och brytning? Här får du svar på dessa och andra frågor om uran.

Läs mer om uran

Energitorv

I energisammanhang används torv framför allt för industriell värme- och elproduktion. I Sverige finns stora områden med torvmark, cirka 15 procent av landets yta är täckt av torv. Produktionen av energitorv sker på cirka 10 000 hektar av landets totalt cirka 6,4 miljoner hektar torvmarker.

Läs mer om energitorv

Torv.jpg

Torkande torvblock i Elenshylte.

Foto: Esko Daniel, SGU.

Senast granskad 2023-12-20